Oslo-politiet mistenker at svarte inntekter fra byggebransjen sluses inn i menneskehandel, narkotikakriminalitet og smugling, ifølge Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto: Justisdepartementet.

Oslos politimester utfordrer byggebransjen

Frykter trusselen fra byggekrim

0

– Vet bransjen at de hyrer underleverandører med ulovlig arbeidskraft? Reagerer de ikke på lave priser?, spør Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold i en artikkel i Aftenåosten.no.

Politimesteren mener det er nådd et nytt nivå innen kriminalitet i arbeidsmarkedet. – Den illegale virksomheten er på vei inn i seriøse bedrifter, fastslår han. Ikke minst i byggebransjen. sier han til avisen.

Billig arbeidskraft er grunnmuren i en voksende svart økonomi. Sjøvold advarer og mener det må tenkes helt nytt og utradisjonelt for å løse problemet med et parallelt illegalt arbeidsmarked. Han understreker at det er snakk om kriminelle nettverk som snyter fellesskapet for enorme verdier.

– Dette er en helt ny situasjon. Vi må få en strategi for å gjøre arbeidet innenfor dette området bedre. Flere statsråder burde sette seg ned for å lage en slik strategi, sier Sjøvold til Aftenposten.no.

Oslo-politiet mistenker at svarte inntekter fra byggebransjen sluses inn i menneskehandel, narkotikakriminalitet og smugling.

Europol slår i en trusselvurdering fast at skatt- og avgiftskriminalitet knyttet til hvitvasking av penger er en stor utfordring i Europa nå, og er et prioritert område. Fattigdom i mange europeiske land, kombinert med høy byggeaktivitet i Norge, gir en spesiell utfordring her hjemme.

Politiet beskriver godt organiserte grupper av kriminelle nettverk med klar arbeidsdeling. Noen fikser falske pass for arbeidsinnvandrere, falske ID-kort for byggeplasser og arbeidstillatelser. Andre sørger for byggeoppdrag etter lang tids kontakt med bransjen i Norge. Noen tar seg av boliger for å huse arbeiderne. Profesjonelle hjelpere skriver gode søknader og oppretter selskaper. De kriminelle nettverkene skaffer seg støtte hos advokater underveis.

Oslo-politiet jobber nå mer forebyggende med blant annet fakturasvindel. For halvannet år siden skiftet de taktikk overfor de kriminelle nettverkene i byggebransjen. Istedenfor å etterforske firmaer som forlengst er konkurs, går de mer aktivt til verks. Nå tar de beslag i eiendeler og bankkontoer som kan knyttes til kriminalitet, skriver Aftenposten.no.