Illustrasjonsfoto

Godt energimerke øker boligens verdi

En ny europeisk studie viser at ett trinn opp på energimerkeskalaen øker salgsprisen på boliger med to til fire prosent. Totalt er det utstedt nær 300 000 energiattester for boliger.

0

– Den norske energimerkeordningen for bygg runder tre år 1. juli. Totalt er nær 300 000 boliger energimerket i Norge.. Vi har forventet at energimerket skal få betydning for salgs- og utleieprisene. Det er derfor interessant at en i flere europeiske land nå kan dokumentere en klar sammenheng mellom energimerke og pris, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Rapporten ”Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents in selected EU countries”, som er utarbeidet for EU-kommisjonen, viser at boliger med godt energimerke får inntil fire prosent høyere salgspris enn boliger med ett trinn dårligere energimerke. Også ved utleie slår et godt energimerke positivt ut, men utslaget er mindre enn ved salg.

– Rapporten viser at mange europeere synes det er attraktivt å bo i en bolig med et godt energimerke. I et hektisk norsk boligmarked får nok energimerket fortsatt begrenset oppmerksomhet, men vi håper at vi etter hvert kan dokumentere effekten av energimerket også her hjemme, sier Sanderud.

Studier av boliger i en rekke regioner i Østerrike, Irland, Frankrike, Belgia og Storbritannia inngår i rapporten. I alle områder, bortsett fra Storbritannia, er det funnet en klar sammenheng mellom høyere pris og ett trinn bedre energimerke. Resultatet er fremkommet ved å sammenligne salgspriser og energimerker i samme region.

Fakta om energimerkeordningen
Alle som skal selge eller leie ut bolig, må energimerke boligen og få en energiattest. Nye boliger skal alltid være energimerket. Energikarakter går fra A til G, mens oppvarmingskarakter oppgis som en farge fra rødt til grønt.

Totalt er det utstedt nær 300 000 energiattester for boliger. I 2012 ble nærmere 100 000 boliger energimerket.. Elleve prosent (33 000) av energiattestene har en av de tre beste energikarakterene (A – C). Gjennomsnittsmerket for boliger er en oransje F