Finanspolitisk talsmann i Frp, Gjermund Hagesæter lover en offensiv holdning i kampen mot svart arbeid.Foto: Bård Gudim, Frp media

Frp lover offensiv mot svart arbeid

– Myndighetene har ikke tatt kampen mot svart arbeid på alvor. Dette skal den nye regjeringen gjør noe med. Vi skal være offensive på dette område, lover finanspolitisk talsmann/parlamentarisk 1. nestleder i Frp, Gjermund Hagesæter.

0

Det kommer stadig nye meldinger om frustrasjon og fortvilelse blant seriøse firmaer i hele byggebransjen. VVS-bransjen er intet unntak, for det er åpenbart at svart arbeid florerer.

– Vi skal utrede ROT-fradrag, vi skal forenkle skattereglene slik at skatteetaten kan bruke mer av sine ressurser i kampen mot svart arbeid og vi skal styrke politiet, slik at de får flere ressurser til blant annet dette feltet, sier Gjermund Hagesæter til www.vvsforum.no

Ett skritt av gangen

– Aktuelt å innføre null-toleranse mot svart arbeid?
– Jeg tror vi skal ta ett skritt av gangen. Først og fremst må vi stanse den utviklingen vi har sett, der svart arbeid stadig blir mer tilgjengelig. Vi må aller først snu dette til en nedgang og ta det derifra.

– Frp er for ROT-fradrag, men deres hovedsamarbeidspartner Høyre er mer skeptiske. Hvordan skal dere få gjennomslag for ROT-fradrag?
– Vi har bestemt i regjeringsplattformen at vi skal utrede ROT-fradrag. Vi håper at denne utredningen vil synliggjøre veldig tydelig at det er fornuftig å innføre et slikt fradrag, sier Hagesæter.

Stort område
Rørlegger Ingard Langsholdt, som blant annet har kuttet ut kassa i butikken og som ikke lenger tar i mot kontant betaling, mener at den som kjøper svart arbeid skal bli straffet med å betale 10 prosent av bruttoinntekt. Om dette sier Frps finanspolitiske talsmann:
– Vi har faktisk ikke vurdert et så drastisk tiltak, men det er åpenbart at svart arbeid er et meget stort område og her må alle gode krefter trekke i samme retning. Utviklingen kan ikke fortsette.