Illustrasjonsfoto

Innovasjon i fjernvarme

Enova jobber for at fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming. Innovasjon i fjernvarme vurderes som vesentlig for å bedre fjernvarmens attraktivitet ovenfor fremtidens varmekunder.

0

Gjennom en prosesstudie ledet av Devoteam er mulighetene for bedring av norsk fjernvarmes konkurranseevne gjennom innovasjon kartlagt.

Mulighetene for innovasjon har blitt studert gjennom innledende intervjuer og bredt sammensatte samlinger der representanter med interesse i fjernvarme har kommet med sine ideer.

Resultatene fra disse diskusjonene er oppsummert i rapporten ”Innovasjon i fjernvarme” (nedlastbart PDF-dokument).

Sluttkunder som deltok i studien ”innovasjon i fjernvarme” signaliserte at fjernvarme oppleves som et attraktivt produkt som gjerne kan utvides med tjenester som går lengre inn i bygget. Det er med andre ord et visst gap mellom hva kundene ønsker og hva fjernvarmen tilbyr. Samtidig opplever sluttkundene at bransjen har noe å hente på kundeforståelse og serviceinnstilling. Gjennom studien ble fire etablerte sannheter som vil kunne gi opphav til nye forretningsmodeller utfordret:
• Pris – Kundene vil ikke betale mer for det grønne alternativet
• Ansvar – Fjernvarmeleverandøren ”stopper” ved husveggen
• Infrastruktur – Man deler ikke på sine nett
• Format – Fjernvarme selges som kWh

Studier viser at innovasjon innen forretningsmodell gir mest verdiskapning. Begrepet forretningsmodell omfatter valg av marked, samarbeidsformer og inntektsmodeller. Relevante eksempel som prosesstudien har påpekt for fjernvarmebransjen omfatter:
• Tilby ”full termisk komfort”, i fjernvarmeaktørens egen regi eller gjennom samarbeidsmodeller
• Nye prisavtaler, eksempelvis fastprisavtaler eller avtaler der pris knyttes til delta-T
• Gjennom samarbeidsmodeller gå lengre inn i bygget, herunder installasjon av interne distribusjonsanlegg og hvitevarer på fjernvarme
• Leasingavtaler knyttet til investeringer i interne distribusjonssystem for vannbåren varme

Representantene fra bransjen diskuterte også nye produkter, tjenester og konsepter som kan utfordre dagens markedstilbud. Ulike konsepter knyttet til fjernvarme som miljøvennlig produkt ble diskutert. Smarte sentraler med felles applikasjoner som styrer ventilasjon, temperatur over en tidsperiode, start av hvitevarer, brann- og tyverialarm er også aktuelle løsninger. Mulighetene for samordning med den pågående utrullingen av AMS i strømnettet bør spesielt vurderes.

Kundens verdioppfatning kan bedres gjennom innovative tiltak. Gjennom arbeidet med prosesstudien ble det påpekt et potensial for å bedre fjernvarmens omdømme. Gjennomføring av en merkevarekampanje, etablering av opplæringskanaler og energiplanleggere var forslag som kom opp i denne sammenheng.

Kilde. Enova.no