YIT+logo

YIT overtar Rørleggerbedriften Bent Vikøren AS i Sogndal

23.01.08: YIT har allerede aktivitet innen elektro og ventilasjon i Sogndal, og vil i løpet av januar være samlokalisert i Fjørevegen 25. Bent Vikøren AS hadde en omsetning på rundt 17 millioner kroner i 2006 og firmaet har i alt 15 rørleggere.

0

Med dette oppkjøpet styrker YIT sin satsing på rør i distriktet og har nå økt bemanningen til i underkant av 50 rørleggere. YIT får med dette større markedsandel også innen rørfaget.

YIT har gjennomført en rekke oppkjøp av mindre og mellomstore rørleggerbedrifter rundt omkring i landet det siste året. I tillegg til utvidelser av YITs eksisterende røraktiviteter har dette gitt selskapet en årlig landsdekkende omsetning innenfor rørfaget på langt over 200 millioner kroner, slik at YIT nå er en av landets tre til fem største rørleggerforetak. Totalt arbeider nå snart 250 av YITs 3000 ansatte med installasjoner og service innen rørleggerfaget.

Markedssjef Harald Kirkebø peker på at YIT nå, i enda sterkere grad enn før, fremstår som en komplett leverandør av alle tekniske bygginstallasjoner, omfattende elektro, ventilasjon, rør, automasjon, IKT, AV, sikkerhet, byggteknisk service og eiendomsforvaltning. – Dermed har vi en stor konkurransefordel ved at vi kan ta på oss totalentrepriser hvor alle installasjoner er nøye tilpasset hverandre. Ikke minst i forhold til energisparing er dette viktig, sier han.

Kirkebø forteller videre at YIT på landsbasis har inngått en prosjektstøtteavtale med Enova på
46,5 millioner kroner. Avtalen vil gjøre det enklere for YITs kunder Ã¥ investere i energieffektivisering. Den antas Ã¥ utløse nye investeringer i energibesparende tiltak pÃ¥ over 900 millioner kroner. Avtalen løper over fem Ã¥r, med et mÃ¥l om en samlet reduksjon i energiforbruket pÃ¥ 155 millioner kWh, tilsvarende Ã¥rsforbruket i 7 750 boliger. – SÃ¥ en kan trygt si at YIT satser pÃ¥ energieffektivisering, avslutter Kirkebø i en pressemelding til vvs-forum.no