Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.Fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

Store forventninger til ID-kort

15.05.08: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen roser Byggenæringens Landsforening som har stått på og ikke gitt opp i kampen mot svart arbeid. Nå håper han andre bransjer følger etter. ID-kort blir et viktig middel for å få bukt med useriøse aktører.

0

Det var på Erfaringskonferansen om sosial dumping i Oslo tidligere denne uken at Bjarne Håkon Hanssen roste både BNL og adm. direktør Sverre A. Larssen for å ha stått på og ikke gitt seg i kampen mot svart arbeid. Men han stilte også oppfølgingsspørsmålet: – Hva gjør vi nå?

Arbeids- og inkluderingsministeren understrekte at det fremdeles er mange utfordringer på andre områder i norsk arbeidsliv og han stilte også spørsmål ved om vi ikke burde ha en handlingsplan 2 for byggenæringen.

ID-kort er en viktig faktor i kampen for et seriøst og inkluderende arbeidsliv. Allmenngjøringsloven er en annen.

Allmenngjøringsloven viktig
– Det var stor uenighet i byggenæringen da spørsmålet om allmenngjøringsloven kom opp blant arbeidsgiverne. I dag er veldig glad for at vi har fått den, sa konserndirektør Helge Schiager i Skanska til representantene fra både regjering, departement, fagforeninger og tilsyn som var samlet til utveksling av erfaringer om sosial dumping i Folkets hus.

– Vi har fått ryddigere forhold og et helt annet fokus i byggenæringen, og det er bra, sa Helge Schiager i sitt innlegg som nå venter i spenning på den foreslåtte godkjenningsordningen for bemanningsselskaper som er varslet skal komme i høst.

Lover flere tilsynsaksjoner i 2008
Arbeidstilsynets administrerende direktør Ingrid Finboe Svendsen viste til at de hittil i 2008 har gjennomført 2 av 4 planlagte tilsynsaksjoner i byggenæringen. 925 virksomheter er undersøkt med kontroll av fysisk sikkerhet, lønns- og arbeidsvilkår, boforhold og informasjonsmateriell. Finboe Svendsen understreket betydningen av at partene samarbeider på dette området, men sa samtidig at de vil fortsette tilsynene så lenge behovet er der.

kilde: bnl.no