Illustrasjonsfoto Akerselva Artrium

Har spart 60 mill på å være energibevisst

25.02.08: Vital eiendom har de siste årene redusert forbruket sitt med 75 GWh. Den økonomiske gevinsten er enorm. I 1997 startet Vital Eiendom et program hvor de hadde som mål å få det meste av sine eiendommer inn i et energioppfølgingssystem. Dette er en webbasert løsning hvor man rapporterer forbruket en gang i uken. Avvik fra det de har definert som normalt forbruk skal kommenteres.

0

1.000.000 m2
– På denne måten har vi økt bevisstheten rundt vårt eget energiforbruk. I dag er rundt en million kvadratmeter av våre eiendommer med i dette programmet, sier administrerende direktør Truls Tollefsen.

Enkelt og effektivt
Dette er både enkelt og billig, men også svært effektivt. Resultatet av denne økte bevisstheten har nemlig ført til store besparelser for selskapet som årlig kjøper inn 165 GWh energi. – Dersom vi hadde vært like dårlig i dag som vi var i 1997 ville vi vært nødt til å kjøpe 15 GWh ekstra hvert år. Det gir oss en årlig besparelse på 12 millioner kroner, sier direktør med ansvar for drift og prosjekt i Vital, Halvard Bergby.

Ingen kostnader
Energiforbruket per kvadratmeter har gått ned fra 340 KWh til 240 KWh i året, og det bare ved å øke bevisstheten på dette. Det har heller ikke kostet dem noe særlig. – Vi snakker i praksis om et par tusen kroner per bygg i måneden, men det er så lite at det er ikke noe vi snakker om, sier han.

Fra nå av vil det svi
Selv om Vital har gjort en solid innsats er de ikke nede på de nivåene som myndighetene har satt som maksimalt forbruk per kvadratmeter, nemlig 165 KWh. For å komme dit kommer det til å koste vesentlig mer.

Skal ytterligere ned
– Så langt har våre tiltak vært enkle, billige og ingenting å slå seg på brystet av. Når vi nå er i ferd med å bevege oss inn i neste fase snakker vi om helt andre kostnadsrammer. Det kan for eksempel være omlegging fra oljefyr til andre energibærere eller andre typer ventilasjonsanlegg. Vi snakker med andre ord om større infrastrukturelle endringer, sier Bergby.

– Målet vårt er uansett å få forbruket ned med ytterligere 25 GWh, sier Bergby.

Kilde: Estatemedia