Når vekst skjer gjennom oppkjøp er det avgjørende at vi klarer å skape lojalitet og tillit sier

First we take Manhattan, then we take Berlin

13.02.08: Bare de største og de helt små vil overleve, derfor skal vi fortsette å vokse. Vårt mål er å være landets ledende tekniske entreprenør målt i lønnsomhet og markedsposisjon, sier administrerende direktør Stein Dahle til VVS-forum.

0

Derfor ønsker Stein Dahle seg flere partnere der det bor mange mennesker. Etter kjøpet av Knut Nilsen & Co. AS i Sandefjord vil NVS nå etablere seg i andre landsdeler. Men uansett hva Leonard Cohen mener om den saken, er hverken Manhattan eller Berlin “på menyen”. Ikke Fitjar heller, for den saks skyld. Vestlandet, Trøndelag, Rogaland eller Sørlandet derimot. . .

Stein Dahle kom til Drammens Rør AS i 1981. Han er geotekniker fra NTH og dermed kanskje eneste av sjefene i rørbransjen som ikke er rørlegger.
– Drammens Rør AS ble etablert i 1918, men i 1997 forandret vi navnet til NVS – Nordisk Varme og Sanitær AS, forteller administrerende direktør Stein Dahle til VVS-forum. – Omsetningen i 1997 var 60 millioner kroner, nå er den 540 millioner.

– Vi kjøpte Torhauggruppen i 2000 og Werner-Winther i 2002.1.Januar 2007 slo vi dem sammen til en stor enhet – NVS Oslo. Du kan fremdeles se de gamle firmanavnene på mange av bilene, men NVS er ett organisasjonsnummer. Likevel har både Torhauggruppen og Werner-Winther beholdt sitt særpreg og sjefene der er småkonger. Det fungerer ypperlig, disse to avdelingene omsatte i fjor for 210 millioner kroner.

– Det er viktig at den enkelte avdeling får utvikle sin egenart, fremhever Stein Dahle. – Når vekst skjer gjennom oppkjøp er det avgjørende at vi klarer å skape lojalitet og tillit. Det vi kjøper er kunnskaper, kundekontakter og lojaliteten, ikke bruktbiler og rørtenger. De bedriftene vi kjøper har noe å tilføre, og etter hvert blir det homogent. Her er så å si ikke gjennomtrekk. Ingen av sjefene i de åtte selskapene vi har kjøpt har sluttet hos oss før etter 4-5 år. Knut Nilsen AS, som vi kjøpte første januar i år, er Sandefjords største rørleggerfirma, med 50 millioner i omsetning og 40 ansatte.

– Hvor er det dere henter fortjenesten, Stein Dahle?
– Det aller meste er prosjekter, og hovedsakelig ganske store prosjekter. Av en omsetning på 540 millioner kroner kommer 120 – 130 millioner fra servicejobber, og bare 4-5 prosent er privat. Privatkunder er et ikke-satsningsområde, prosjekter er vår styrke. Den største jobben vi har nå er på 204 millioner kroner bare i rør.

Bare de minste og de største overlever
– Hvorfor er du så opptatt av at NVS skal vokse ved oppkjøp?
– Fordi det lønner seg å være stor, og organisk vekst går for langsomt. I dag er det håpløst å drive i størrelsesorden 40-50 millioner i omsetning, enten har du ti rørleggere, eller så har du minst 200. Mange viktige kostnader er like store for en liten bedrift som for oss.
– Hvor vil dere satse videre, Stein Dahle?
– Vi er ganske godt dekket på Østlandet fra Halden til Sandefjord. Nå ser vi på Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag, vil skal være der det er mange mennesker. Men vi kan bare ønske, noen må ville komme under vår paraply, sier administrerende direktør Stein Dahle i NVS. Tar vi ikke helt feil, blir det snart mer folksomt under paraplyen. Men billett til Manhattan og Berlin har han ennå ikke kjøpt.

Steinar Dahle er geotekniker fra NTH og dermed kanskje eneste av sjefene i rørbransjen som ikke er rørlegger.