Evaluering av programmet

for Bolig, bygg og anlegg

0

Blant annet viser evalueringen at Enova må bruke mer ressurser på å få inn sluttrapporter slik at resultatene blir bedre dokumentert. Evalueringen viser også at brukerne synes at Enova er for distansert, og at de godt kunne tenke seg en tettere oppfølging.

Problemstillingen i evalueringen har vært hvorvidt programmet for bygg, bolig og anlegg har nådd de etablerte målsettingene for programmet, om det bidrar til at Enova oppnår det formål som er satt for virksomheten som helhet, og om krav knyttet til forvaltningen av Energifondet er oppfylt.

Econ Pöyry kommer med en rekke tilrådinger og flere av disse har Enova begynt å implementere. En Best Practice tjeneste er allerede etablert, og Enova arbeider blant annet med å utvikle en Passivhusstrategi

Rapporten kan lastes ned fra:
http://www.enova.no/dialog.aspx?action=file&fileid=1255

Kilde: Enova.