Fasade+natt+-Bygg+Storebrand

Energieffektive dansker

22.01.08: Mens norske næringsbygg i snitt bruker 278 KWh per kvadratmeter i året, er danskene helt nede i 63 KWh. – 63 KWh elektrisitet er et gjennomsnittsforbruk for 143 kontorbygg som daglig registrerer sitt forbruk hos oss. Mange ligger lavere, og de laveste er helt nede i et forbruk på 20 KWh per kvadratmeter.

0

 Dette sier kundesjef for det offentlige hos Elsparefonden i Danmark, Christian Jarby til Dagens Eiendom.

Skal ytterligere ned
Jarby forteller at bakgrunnen for danskenes fokus på energiforbruk har sammenheng med energikrisen på 70-tallet. Danmark var da så og si hundre prosent avhengig av olje og de ble dermed rammet hardt. De begynte da arbeidet med å gjøre seg mer uavhengig av olje og resultatet var en offensiv energipolitikk.

Målrettet
– Vi har med andre ord jobbet målrettet med dette i mange år. Men fremdeles er det mulig å spare mer. Vi kjører hele tiden kampanjer på dette og samlet sett har vi som et mål et energiforbruket skal ned med mellom 25 og 30 prosent, sier Jarby, som reagerer nærmest med vantro når han får vite at mange norske kontorbygg har et forbruk på 278 KWh per kvadratmeter per år.

– Ekstremt høyt
– Det lyder ekstremt høyt, og umiddelbart har jeg ingen god forklaring på hvorfor det er slik, sier han.

Kilde: Estatemedia