Cowi+bilde+R%C3%B8r

COWI AS kjøper ingeniørfirmaet Envinor

25.01.08: COWI AS har kjøpt det rådgivende ingeniørfirma innen miljø- og kommunalteknikk Envinor. Det har fem rådgivere med variert spesialkompetanse innen fagområdet, med private og offentlige oppdragsgivere på kundelisten.

0

Envinor holder til på Sellebakk mellom Fredrikstad og Sarpsborg. COWI overtar Envinor med virkning fra 1. februar 2008. Envinor flytter  til COWIs nye lokaler på Værste i Fredrikstad i løpet av februar/mars.

Med Envinors kompetanse på plass, styrker COWI sin ledende posisjon innen kommunalteknikk i Østlandsområdet. Envinor tilfører blant annet høy kompetanse innen grunnerverv, reguleringsarbeider og tvister ved eiendomsavklaringer. De senere årene har de arbeidet mye med VA-løsninger for eksisterende hyttebebyggelse, spesielt i områder med kystnær og sårbar topografi. COWI har nå 45 medarbeidere innen miljø- og kommunalteknikk i Fredrikstad.