Byggebransjen kan bremse veksten

14.05.08: Kapasitetsproblemer i byggebransjen kan bremse videre økonomisk vekst her i landet. Byggebransjen har hatt nok å gjøre de siste årene. Oppdragene har strømmet inn, og selv om vi akkurat for øyeblikket opplever en liten ”dupp” når det gjelder boliger, er det få som tror at nedgangen vil være langvarig.

0

Høy aktivitet
Ifølge Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret kommer i alle fall byggeaktiviteten når det gjelder næringsbygg til å være høy i flere år enda – så høy at det vil bli et kapasitetsproblem i bransjen.

– Faktisk ser det ut som om manglende kapasitet i byggebransjen kan være med og bremse den økonomiske utviklingen her i landet, sier Øye.

 

For mye penger og for lite folk
Han viser blant annet til at vi de senere årene har nytt godt av arbeidskraft fra Polen og andre østeuropeiske land. Levestandarden i disse landene er nå på vei oppover og det er derfor grunn til å tro at denne arbeidsinnvandringen kommer til å avta de kommende årene.

– Problemet vårt er at vi har for mye penger og for lite folk. Vi har ikke nok folk til å utføre alt arbeidet vi gjerne skulle ha gjort, sier Øye.

 

Mange konkurser
At 2008 kan bli tidenes konkursår i byggebransjen, gjør trolig ikke situasjonen noe bedre. Første kvartal i år ble det nemlig 142 konkurser i bransjen. Dette er 31 prosent flere enn i samme kvartal i fjor, og nesten 59 prosent over snittet pr. kvartal de siste to årene. De minste rammes som regel hardest, mens de store og veletablerte klarer seg godt. At en del forsvinner vil bare forsterke kapasitetsproblemene.

 

Må bygge jevnere
– Bakgrunnen for kapasitetsproblemene er blant annet offentlig utbygging. Man skal ikke ha for mange barnehager før det går ut over kapasiteten i byggebransjen. Løsningen på problemet er blant annet at det offentlige legger opp til en jevnere utbygging, ikke i slike voldsomme rykk som de har gjort det denne gangen, sier Øye.

Kilde: estatemedia