Vil merke god inneluft

Strømsparing kan gå på bekostning av inneluft, mener forkjempere for godt inneklima.

0

Tidligere i år ble det innført nye byggeforskrifter, med energikrav som skal få ned behovet for oppvarming i nye boliger med 25 prosent.

Olje- og energidepartementet har nylig initiert energimerking av nye bygg, slik at kjøper får god informasjon om bygningens energibruk.

– Vi er redd for at en ukritisk strømsparing skal føre til at inneluften skal få dårligere vilkår, og ønsker en tilsvarende merking av godt inneklima, sier Sverre Holøs, leder i Norsk Innemiljøorganisasjon til Aftenpostens Forbruker.no..

Fordi det fremdeles er mange faktorer med luftkvalitet som ikke er kjent, mener Holøs at man bør gå skrittvis frem med en slik merkeordning, slik at man til å begynne med konsentrerer seg om få, men viktige forhold:

– Vi vil at man sjekker at luften skiftes ut jevnlig, at det er gode rutiner for drift og vedlikehold, spesielt av ventilasjonsanlegg, og at fuktskader følges opp.

Det bør sjekkes hvor ofte luftfiltre skiftes ut, og hva slags materialer som er benyttet, sier Holøs, som helst ønsker at en merkeordning for godt inneklima er på plass samtidig med den nye energimerkingen av bygg.

Ifølge Holøs øker risikoen for mange luftveisplager til omtrent det dobbelte hvis du bor i et hus med fuktskade. Eldre blokkbebyggelse har ofte lite ventilasjon, noe som også er en risikofaktor for ulike plager.

Les hele intervjuet på Forbruker.no