Tjener 53 000 på passivhus

02.10.2007: Gudrun og Harald Ringstad bygger slik at den totale energiregningen for eneboligen på 340 kvadratmeter vil gå helt i null.

0

Dette huset er Norges aller første sertifiserte passivhus og reist etter de nye byggeforskriftene som snart trer i kraft. Prislappen er den samme som om byggherren hadde valgt å bygge en helt ordinær enebolig av samme størrelse. Kvadratmeterprisen? Beskjedne 14.000 kroner.

Sparer 53 000 i året
Den store forskjellen mellom Ringstad-familien og mange andre boligbyggere er at her har man vært bevisst sine valg.

Familien på tre vil spare 530.000 bare de nærmeste 10 årene, og oppleve en bokomfort og miljøgevinst de fleste bare kan drømme om. Det er gjort meget bevisste valg både når det gjelder materialer og tekniske installasjoner.

Ekteparet har bygd seg bort fra høye strømregninger. D

De vil spare 53.000 kroner i året på grunn av sine aktive valg for sitt «passivhus» som også skal produsere egen varme og strøm.

Selger strøm til kraftselskap
Med Wigenstad, en av landets fremste spesialister på området som rådgiver, er det brukt de mest optimale løsningene for å nå målene om et årlig forbruk som går i null.

Det vil si – om sommeren produserer huset selv strøm via solcellepanel på taket. Overskuddet selges til kraftselskapet. Om vinteren kjøper han tilbake noe strøm.

Beregningene viser at han vil produsere like mye som han vil ha behov for å kjøpe.

Gjenvinner egen energi
En sørvendt solfanger på taket varmer vann. Den norskproduserte luft-til-vann-varmepumpen Stinger og gulvvarmesystem fra Klima & Varmeteknikk AS er praktisk talt husets hjerte. Den står sentralt som en meget effektiv og lønnsom varmesentral og sørger for optimal vannbåren varme og varmt tappevann.

– Gjennom Stinger utnyttes og distribueres energien som blant annet hentes fra uteluften og gjenvinnes fra avløpsvannet. I tillegg bidrar Stinger til at ventilasjonsluften ettervarmes slik at ønsket innetemperatur oppnås, forteller informasjonsansvarlig Richard Granskogli i Klima & Varmeteknikk.

Hold på varmen
Et passivhus er og skal være tett og godt isolert. Dette stiller store krav til god og riktig isolasjon. Når man først har optimal varme i huset ville det vært lite hensiktsmessig å slippe den ut.

For å nå målene med best mulig varmegjenvinning kombinert med godt inneklima falt valget på LTS 401 Extreme ventilasjonsaggregat fra Klima & Varmeteknikk AS.

Denne har en temperaturvirkningsgrad på hele 85 prosent. Konkret informasjon om løsningene finner du på informasjonssidene www.kvt.no.

Passivhus krever bare 15 kilowattimer per kvadratmeter i året til oppvarming. Dette er en tidel av en normal norsk bolig, som bruker 150 kW/t per kvadratmeter i året. For bare ett år siden mente mange at passivhus var en umulighet i værharde Norge. Nå er det første godkjent, og 500 under planlegging.

Bilde: Gudrun og Harald Ringstad har gjort bevisste valg, familien vil spare 530.000 bare de nærmeste 10 årene og oppleve en bokomfort og miljøgevinst de fleste bare kan drømme om. (Foto: Turid Furdal / Stavanger Aftenblad)