Norges forskningsråd med miljømidler Norge-Polen

22.09.2007: Et fond på 120 millioner kroner opprettes nå for å styrke forskningssamarbeidet med Polen, blant annet innenfor miljø. Dette skal finansieres i hovedsak av Norge gjennom EØS-midlene.

0

Forskningsfondet vil utelukkende finansiere felles polsk-norske prosjekter. Fondsmidler vil bli annonsert én eller to ganger.

Første utlysning skjer på et arrangement i Warszawa onsdag 26.september der kunnskapsminister Øystein Djupedal og den polske forskningsministeren Michal Sewerynski vil delta.

Prosjektene som nå kan få støtte kan eksempelvis være telemedisin, helseomsorg, epidemiologi, kvalitet på offentlig helsetjeneste, miljøforvaltning, biologisk mangfold, fornybar energi og polarforskning.

I tillegg til å finansiere større forskningsprosjekter, gis det støtte til seminarer og workshops som på et bredere felt fremmer polsk-norsk forskningssamarbeid.

Det er polske aktører som kan søke om midler fra fondet, men de må ha minst én norsk partner for å komme i betraktning. Fondet er på om lag 120 millioner kroner.

Polen bidrar med 20 millioner kroner. Resten finansieres av Norge gjennom EØS-midlene. Fondet ledes av et styre med tre norske og tre polske medlemmer.

unnskapsdepartementet oppnevner de norske styremedlemmene.

Polen er det desidert største mottakerlandet av EØS-midler, og mottar nær halvparten av midlene – mer enn 4,4 milliarder kroner. Ordningene varer til april 2009, men utbetalinger kan skje til april 2011.

Fondets hjemmeside: www.fbn.opi.org.pl.