Dårlig inneklima fortsatt et problem

21.09.07: Det står ikke bare bra til med inneklima på arbeidsplassene i Norge. Litt bedre er det blitt de siste årene, men en SSB-rapport avdekker at det er mye å ta tak i.

0

I 2006-utgaven av levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø som Statistisk sentralbyrå (SSB) nå har offentliggjort viser at for mange sysselsatte har oppgitt at de er utsatt for dårlig inneklima.

Et positivt trekk er at det var færre utsatte for dette i 2006 enn i 2000.

Kvinner var overrepresentert blant de utsatte, noe som kan henge sammen med at kvinner var overrepresentert i de to gruppene som rapporterte høyest på dårlig inneklima, pedagogisk arbeid og sykepleie, skriver SSB i sin rapport.

Undersøkelsen er gjort blant 19 000 personer i alderen 16-66 år.

Mer om undersøklsen hos SSB

Foto: Simone Van Den Berg