- VVS-bransjen er en konservativ bransje, der alle følger etter hverandre. Det er lite rom for nytenkning og bransjen er preget av mangel på impulsivitet, sier Steinar Roos til vvs-forum.no.

Steinar Roos har over 30 års erfaring fra vvs-bransjen og han har innehatt en rekke jobber hos forskjellige oppdragsgivere. Han har også jobbet som journalist og redaktør en periode, men de siste 12 årene har han altså vært knyttet til Ahlsell.

For byråkratisk
- Jeg følte at tiden var inne til å skifte beite nå. Hos Ahlsell var det godt å være, men det hele ble vel byråkratisk og tungrodd. Jeg synes at ideen som iGros hadde var spennende og det å kunne få være med å bygge opp noe helt nytt fra bunnen av tiltalte meg. Her er jeg alt mulig mann og håper å kunne bidra med erfaring og kompetanse, sier Roos, som kun har 14 dager bak seg i kontorstolen hos iGros.

- Og du tror virkelig at iGros vil lykkes i et marked som er hardt presset og hvor knapt noen tjener penger?

- Jeg tror vi vil ha livets rett, men vi kommer ikke til å kunne utfordre de store grossistene. Vi skal være et godt alternativ og er en typisk nisjebedrift, men kanskje vi kan forandre bransjen tankesett og at leverandørene også vil tenke annerledes etter hvert. VVS-bransjen vil måtte stå overfor store forandringer i årene som kommer.

For høyt kostnadsnivå
- Hvorfor tjener man ikke penger?
- Kostnadene er for høye. Det å ha egne lager spredt rundt omkring i Norge og et altfor høyt servicenivå koster penger. Rørleggerne har vært kravstore og i redsel for å miste kunder har grossistene gitt etter og strukket seg for langt. Over tid må kostnadene ned og prisene opp, mener Roos.

iGros har hatt mange kunderegistreringer og mange henvendelser etter at de etablerte sin netthandel for et par uker siden, men det er smått med salg. Kundene er avventende, men det er helt i tråd med det som er forventet.

- Eierne av iGros har en langsiktig strategi og forventer ikke å tjene penger på kort sikt, så det at vi ikke har solgt spesielt mye til nå er akkurat det vi hadde regnet med. Det tar tid å bygge opp en organisasjon og gjøre et nytt merkenavn kjent. Vi må være tålmodige og jobbe hardt videre, for selve ideen er god, så den har jeg tro på.

Korte beslutningsveier
Steinar Roos stolte på magefølelsen da han sa ja til jobben i iGros. Han følte at det var riktig med jobbskifte og en av grunnene til det var at hovedeieren bak iGros, Trond Frigard har god kapitalbase og er en likendes sjef.

- Her hos oss er det korte beslutningsveier og husk at iGros er en del av stort system, der alt fra logistikk til andre tjenester er godt innarbeidet. Konsernet har i bunn og grunn bare startet å selge nye produkter i en ny bransje. Alt annet har vært på plass lenge, påpeker Roos.