- Vi skal ikke bare være gode på produkter innen varme, ventilasjon og styring, men også sørge for optimale løsninger for våre kunder i skjæringspunktene med elektro og automasjon. Dette er områder som i stadig større grad griper i hverandre, sier Torkild Bøe, KAM HVAC hos Micro Matic Norge. 

- Når vi har oppdrag for en ventilasjonsentreprenør, har vi ofte dialog med både elektriker- og automasjonsfaget. Det en vesentlig verdiøkning både for våre kunder og for de respektive fagene, da man kan bruke én kompetansepartner til å se den overordnede løsningen. Det har i alle år vært en utfordring i prosjekter å få rørleggegger, elektro, ventilasjon og byggautomasjon til å snakke sammen og samarbeide, da alle har kjørt sine egne løp.  

Eksempelvis om vi leverer et spjeld med KNX-bus er det ikke alle kunder som har kompetanse på det området. KNX er et av våre spesialfelt, som betinger dialog med byggautomasjon og elektro. Ofte er vi inn med forskjellige KNX-produkter til ventilasjon, elektro og byggautomasjon i samme prosjekt. Da bidrar vi med vår kompetanse mellom de ulike fag.

- Anleggene har litt såpass avanserte at det kreves kompetanse innen flere fagområder.  Man kan ikke lenger bare være god innen luft. Der mener jeg vi helt klart har en fordel med ansatte som har kunnskap og erfaring innen ulike felt. På den måten utfyller vi hverandre, og kan bistå kundene med totalløsninger.

Micro Matic blir ofte involvert i prosjekteringsfasen, og kan bidra med anbefalinger og løsningsforslag for prosjektet. Valg av systemløsning er avhengig av mange ulike faktorer, men uansett er det viktig å få alle tekniske fag inn i prosjektet i tidlig fase, slik at alle grensesnitt blir avklart før man begynner å produsere, understreker han.

- Å kunne bidra til å få et bedre samarbeid mellom fagene, er spennende. Det gjør at vi kan levere løsninger til flere fag i samme prosjekt, som gir bedre resultat  og skaper mindre frustrasjon fordi vi kan bistå med rådgiving og forslag til hvordan løsningene bør sys sammen på tvers av fagene. Tilbakemeldingene fra kundene er da også at de ønsker å samarbeide med én aktør innen disse fagområdene, og at de føler seg trygge på å bruke oss. 
 
Ventilasjonssystemer er som kjent ikke lenger basert på mekaniske løsninger; i dag snakker vi for det aller meste om avanserte styringssystemer. Det vil si at produktene skal koples til strøm, og det skal gi kommunikasjon ut. Dette er områder hvor Micro Matic har stor kompetanse. 

- Det finnes mange leverandører som er gode på mye, men i motsetning til de fleste, tar vi også hånd om elektrodelen i leveransene. På den måten har vi tatt en lederposisjon på et område mange utbyggere og entreprenører opplever store utfordringer; hvordan ta ut riktig trafo, hvordan beregne riktig kabeltype osv.,  slik at kommunikasjonen mellom fagene skal skli best mulig. Dette er et område hvor det har vært en rask utvikling, og vi har vært med på å dra den i riktig retning.

Bøe startet å selge CO2-sensorer i 1998, og var da veldig tidlig ute på det norske markedet. 
I dag finnes det omtrent ikke et moderne bygg uten behovsstyring etter CO2 og temperatur. 

- Ikke minst nå som strømprisene har gått rett til himmels, er det en selvfølge med slike investeringer som reduserer energiforbruket. Viktigheten av behovsstyring ble spesielt relevant under pandemien hvor mange kontorbygg har stått omtrent tomme. Mange kontorbygg ble ventilert og oppvarmet som normalt, selv om brorparten av de ansatte jobbet hjemmefra. 

- Utbredt bruk av hjemmekontor er nok også kommet for å bli, så man behøver ikke være rakettforsker for å forstå at det er smart med behovsstyrte kontorbygg. Frisk luft må du ha, men det er kostbart å ventilere fult hele tiden, uten at det er behov for det. Det har alltid vært stor etterspørsel etter våre styringssystemer for luft og varme, og den vil nok øke betraktelig i tiden framover.