Som et ledd i å øke egen kompetanse og få bedre innsikt i leverandørenes verdier og at de velger levedyktige produkter, var en delegasjon fra Konekta nylig på besøk hos sin største leverandør Geberit i Sveits. Deltagere fra Konekta var Ingrid Sofie Solstad fra Åge Nilsen AS, Unn Brit Slåtsveen, Line Ekroll Dyb og Maren Torgunrud Bollum fra Konekta AS. Geberit Norge var representert ved Herman Larssen, Vibeke Lund Skeide og Odd Skriden. 

Ekroll Dyb er imponert over hva som møtte dem. 

- Geberit har jobbet bevisst med bærekraft siden 1990, og er en viktig samarbeidspartner for oss. Selv om jeg visste at de jobbet godt og strukturert med å senke CO2-utslippene i produksjonen og produktene, ble jeg både overrasket, begeistret og ydmyk i forhold til alt arbeidet som ligger bak. 

- De utvikler stadig nye kvalitetsprodukter, hvor langsiktighet, åpenhet, livsløpsregnskap og dokumentasjon er helt essensielt. Produktene skal fortelle hvilket klimafotavtrykk de setter, det skal vare i mange år, og de skal kunne gjenbrukes. Tidligere har det vært en holdning i bransjen om at det er bra nok om et produkt holder i fem år. Den tanken må vi fjerne oss fra. 

Konekta ønsker transparente EPD-er fra sine leverandører, som Geberit har høyt prioritert og jobber kontinuerlig med. Mange av de største produktene er allerede på plass. 

- Geberit har også tatt bærekraft helt ned til detaljnivå og gjort det til en leveregel i eget hus. Eksempelvis har vannforbruket på et toalett blitt redusert fra 12 liter til 3-4 liter i denne perioden, og avfall i produksjonen er redusert til et absolutt minimum. Det gjør selskapet til et godt forbilde.

Saken fortsetter under bildet:

Bilde: Georg Nauenburg, Bærekraftansvarlig i Geberit,  ga deltagerne fra Norge et informativt innblikk i Geberits arbeid med bærekraft og alle aspektene dette innebærer. 

 

Har utarbeidet egne normer

Herman Larssen, salgssjef B2B hos Geberit AS er glad for de krav Konekta setter til sine samarbeidspartnere. Det er slik det grønne skiftet kan få fortgang, mener han. 

- Man sitter i dag på hver sin tue å snakke om bærekraft. Konekta mener noe med det. Vi jobber sammen med de store entreprenørene og kjedene, men svært få er så seriøse og målbevisste som Konekta når det gjelder klimasaken – både internt og ut mot sine leverandører. De har helt klart kommet et steg lenger enn de fleste aktører vi samarbeider med i bransjen, sier han. 

At Geberit vil fortsette å levere klimavennlige produkter, bør ingen tvile på. 

- Vi har egne normer til kvalitet, klima og dokumentasjon som er langt strengere enn det som er pålagt, nettopp fordi vi ønsker å være et fyrtårn også innen bærekraft. Geberit har hele tiden utviklet produktene våre i henhold til Eco-design-prinsipper, som betyr at hvert nytt produkt er miljømessig bedre enn forgjengeren – uten at det går på bekostning av kvalitet, funksjonalitet og holdbarhet. Geberit tilbyr også tilgjengelighet av reservedeler i 50 år etter at produktet er utgått for utskiftbare deler og betjeningsplater for innbyggingssisterner.

- Geberit Group har blitt rangert på høyeste nivå i sitt marked fra EcoVadis for bærekraftige tiltak, og mottatt platinaprisen. Dette plasserer Geberit helt i toppen blant selskapene som er rangert av EcoVadis på tvers av bransjer og land, og er et bevis på at vi har lyktes i våre strategier.  

Saken fortsetter under bildet:

Bilde: Geberit Sanitary Labratory i Rapperswil-Jona, Sveits.

Sitter i førersetet

Konekta (tidligere Norsk Rørallianse) er en landsdekkende allianse av store tekniske entreprenører med lokal tilknytning. Eierselskapene har hovedtyngden på rør, der de er lokale markedsledere. Flere har utviklet sine fagtilbud og tilbyr i dag både ventilasjon, automasjon og elektro.
Samlet har eierselskapene i Konekta over 2600 ansatte på nesten 50 forretningssteder, og en årlig omsetning på over 4 milliarder kroner. Det gjør Konekta til en av landets største tilbydere innen rør. 

- Vi i Konekta ser meget positivt på fremtiden, fordi vi sitter på en del av løsningene. Det er et ansvar vi tar svært seriøst, og vi har satt klima og bærekraft høyt i våre strategier, sier Ekroll Dyb. 

- Eierselskapene og servicekontoret vårt har i felleskap utarbeidet og forankret en bærekraftstrategi, som er vår «bibel» i forhold til hvilke reelle verdier vi kan skape i våre prosjekter og i vår arbeidshverdag, og ikke minst hvordan vi både må og skal samarbeide for å lykkes. For klimautfordringene er ikke noe vi klarer å løse hver for oss. Det er summen av alt alle gjør som betyr noe, påpeker hun.  

Hun legger samtidig ikke skjul på at det stort sprik mellom teori og praksis i forhold til bærekraft. 

- Som en del av vårt arbeid med bærekraftstrategi, har vi gjennom ett år intervjuet store byggherrer og offentlige og profesjonelle oppdragsgivere over hele landet. De fleste er krystallklare på at de ønsker en sluttfaktura som inkluderer klimafotavtrykket. 

Men arbeidshverdagen forteller en helt annen historie, sier hun, og trekker fram følgende eksempel:

- På et stort sykehusbygg vi er involvert i, leveres det kun EPD èr på 6,2 prosent av omsetningen og da har vi ikke startet å se på kvaliteten på EPDene. Spriket er enormt. Skal vi tette det gapet, må vi alle i bransjen jobbe sammen og trekke i samme retning. Men da må bærekraft bli noe mer enn en festtale. Bærekraft må vises i praksis. Skal vi få til dette må retningslinjene fra myndighetene på plass. 

- Heldigvis er det mange gode initiativer fra både EPD Norge, VVP, Byggtjeneste, PDT Norge, og FON som alle bidrar til at dette arbeidet går bedre og bedre, og at vi som bransje får til det som kreves av oss i byggebransjen, sier Dyb.

Saken fortsetter under bildet:
 

Bilde: På materiallaberatioriet til Geberit. Fra venstre: Ingrid Sofie Solstad, Åge Nilsen, R. Bernet, Geberit, Odd Skriden, Vibeke Lund Skeide, Geberit , Unn Brit Slåtsveen, Konekta, og Herman Larssen, Geberit.   

Har skjedd en bevisstgjøring

Selv om det fortsatt er en lang vei å gå for å kunne ta ut potensialet til å senke klimagassutslippene fra bygg, er Konektas toppleder glad for at de har merket en bevisstgjøring i byggebransjen de siste årene, spesielt hos de store aktørene. 

-  Vi har oversikt over alle sertifiseringer fra leverandørene våre, som vi legger ved i anbud der det blir etterspurt.  Før fikk vi spørsmålet kanskje en gang i året, nå får vi det flere ganger hver måned. Det skjer noe positivt, men tempoet på prosessen må opp flere hakk, og de mindre bedriftene må komme etter. 

- Kjernen ligger nettopp i at ulike aktører i verdikjeden samarbeider og deler kunnskap, slik at klimafokuset går hele veien fram til forbrukeren!