Det er i år 30 år siden FM Mattsson presenterte sitt sikkerhetsbatteri. Det vil si et batteri som kompenserer både for trykk- og temperaturendringer. – Det er kommet enkelte etterligninger på markedet de siste årene, men det er fortsatt vi som sitter i førersetet innen denne teknologien, og sikkerhetsbatteriet er i dag standard på alle FM Mattssons modeller, samt på Mora INXX II, sier Ola Asbjørnsen, distriktssjef for Østfold, Vestfold og Hedmark.
- Mange av våre konkurrenter har enten trykkstyring eller termostatstyring. Vi har begge deler, og våre blandebatterier passer for alle typer dusjer, legger han til. 

Eliminerer faren for skålding

Et blandebatteri som kompenserer for trykk- og temperatursvingninger, gir både økt komfort og økt sikkerhet for husstanden. De fleste har sikkert opplevd «sjokket» når dusjvannet plutselig blir iskaldt fordi det blir tappet varmt vann på kjøkkenet. Eller at vannet blir glovarmt fordi noen spyler ned i toalettet.

Den viktigste effekten, er at det reduserer faren for skålding, påpeker Asbjørnsen.

- De forekommer dessverre jevnlig alvorlige ulykker som følge av skåldning, spesielt blant barn og på institusjoner for eldre. Vi har blitt kontaktet av mange helse- og omsorgssentere rundt omkring i landet i mange år som har opplevd ulykker, og nesten ulykker. Det er dessverre slik at i mange prosjektbeskrivelser for denne type bygg, er det for lite fokus på denne problematikken. Med et sikkerhetsbatteri, elimineres den faren. Men vi merker at våre produkter blir mer og mer etterspurt innen helsesektoren, både i det private og det profesjonelle markedet.

- Det er dumt å bli klar over skåldingsfaren først etter at uhellet har skjedd!

Asbjørnsen trekker også fram følgende situasjon som et godt eksempel på nytteverdien:

- Tenk at det skal foretas en service i en boligblokk og kaldtvannstilførselen stenges uten at beboerne får beskjed. Om det da står noen i dusjen, vil våre blandebatterier stenge umiddelbart, og hindre at vedkommende blir skåldet av ublandet, glovarmt vann.

- Vi har også løsninger hvor du kan forhåndsinnstille temperaturen. Stiller du inn på 38 grader på vannet, får ikke brukeren skrudd den høyere. Det hindrer både uhell, menneskelig svikt og selvskading.  

Saken fortsetter under bildet:

Slik ser innmaten i de trykk- og termostatstyrte blandebatteriene.

Fungerer på fjernvarme

Asbjørnsen forteller at sikkerhetsbatteriene fungerer veldig bra også på fjernvarme, der mange andre produsenter sliter med temperaturvariasjoner.

- Vi får flere og flere leveranser til store prosjekter som er tilkoplet fjernvarme, spesielt i Oslo-området. I tillegg har vi hatt flere store prosjekter med fjernvarme hvor vi har byttet ut de eksisterende blandebatteriene med en av våre modeller, fordi beboerne har klaget. Det er bra for oss, men veldig uheldig for de som må betale for produktene og arbeidet byttingen medfører. Hadde de prosjekterende tatt høyde for det og benyttet våre produkter fra start, hadde det vært unngått.  

- Vi har ennå ikke opplevd at vi ikke har kunnet løse problemer med trykkvariasjoner.

Også FM Mattssons garantitid på fem år på funksjonene, bidrar til attraksjonen, sier han.

- Vår nye modell 9000 XE har faktisk hele ti års garanti. Oppstår det funksjonsproblemer i garantitiden, er det vi som tar ansvar og rydder opp. Det er en stor trygghet for rørleggerne. 

- Kravene fra omverdenen er utfordrende og endrer seg nesten fra dag til dag, derfor er det viktig at vi holder oss oppdaterte for å tilpasse våre produkter etter de kravene som gjelder, EPDèr, Leed Breeam, Blyfritt, og ikke minst den kommende EU-taksonomien, påpeker Asbjørnsen.
- På 9000Xe modellene oppfyller vi alle de kravene som gjelder. 
 

Dyrt å velge billig

Asbjørnsen legger ikke skjul på at det finnes billigere batterialternativer i markedet enn FM Mattssons. Men minner om at det kan bli en svært dyrekjøpt erfaring.

- Det er viktig å både se både på funksjonalitet og den langsiktige kostnaden, ikke utelukkende gå etter laveste innkjøpspris eller design som dessverre ofte er tilfelle når arkitekter eller rådgivere ikke har inngående kunnskap om blandebatterienes ulike egenskaper. Om rørleggerne må tilbake til prosjektet en rekke ganger fordi produktene ikke holder mål, blir det en kostbar affære. Eller om produktene må byttes fordi de ikke har temperatursperre og er til fare for brukerne.

- Et blandebatteri er ikke et blandebatteri. Det er det indre som teller!