– Driften vil fortsette med det samme organisasjonsnummeret, med det samme mannskapet og på den samme adressen som tidligere. Den eneste endringen våre kunder og samarbeidspartnere vil merke, er at vi blir en enda bedre versjon av oss selv, sier Steffen Bjerkvoll, daglig leder i det nye selskapet.  

Han påpeker at Vifter & Miljø har jobbet med Sodeca i 30 år, og er trygge på at selskapet står for de samme verdiene som de selv alltid har jobbet etter. 

- Derfor vil våre grunnpilarer; langsiktighet, kompetanse, erfaring og økonomi, bli styrket ytterligere av dette oppkjøpet. Sodeca er en stor produsent, som har hatt en god utvikling i mange år. For våre kunder vil det bli en ekstra sikkerhet at vi nå har en så solid hovedeier i ryggen, spesielt med tanke på større prosjekter innen industri og tunnel. Vi gleder oss derfor til å kunne utvikle bedriften videre med eksisterende og nye satsingsområder. 

Økt satsing og vekst

Bjørn Steinar Lien blir styreleder i Sodeca Norge AS, og bekrefter at det er en bevisst strategi at de skal øke fokuset og satsingen på noen segmenter. 

- I og med at også VM Tunnel er med på laget igjen, er det innlysende at det blir en økt satsing på tunnelventilasjon. I tillegg vil områder som brannventilasjon, industri, fiskeoppdrett, marine og bolig løftes fram ytterligere. 

Robert Paulsen er ansvarlig for satsingen på tunnelventilasjon i det nye selskapet, og forteller at VM Tunnel i 2023 hadde rekordomsetning. Vifter & Miljø hadde også et av sine beste driftsår noensinne.

- Etter hvert som sammenslåingen er skikkelig oppe og går, har vi stor tro på at de tallene vil fortsette å stige innenfor alle segmentene, sier han.

Flere ansatte

Sodeca er allerede inne på en del oppdrettsanlegg i Norge via utvalgte samarbeidspartnere, men trolig vil Sodeca Norge etter hvert overta den porteføljen.

-  Det som er sikkert, er at vi raskt skal overta markedet deres innen industri, deretter kommer marine, som nå skal faktureres fra Norge. Bare der ligger det en del millioner i omsetning, sier Bjerkvoll.

- Vi ser for oss at vi vil vokse med min. 2 ansatte i løpet av en treårsperiode. Det er verdt å minne om at man vokser ikke automatisk inn i himmelen med slike store endringer. Det er masse jobb som må gjøres, og mye som skal på plass før vi er oppe og går for fullt. Men Vifter & Miljø har hatt en veldig stabil utvikling, vi har god ordretilgang og vi tjener gode penger, så vi gleder oss veldig til fortsettelsen.

-Til slutt vil jeg si til alle våre kunder og samarbeidspartnere at det er «Business as usual», og at vårt hovedfokus fortsatt er fornøyde kunder, konkurransedyktige priser, kvalitet og god service.