- Tilbakestrømning medfører stor fare for forurensning av drikkevannet og representerer derved en betydelig helserisiko, sier Morten Leopold Helgerud, Account Manager Trade hos Honeywell, til VVS-Forum.

Han forteller at tilbakestrømning, hevert og overtrykk fra systemer med forurenset vann utgjør den største trusselen mot drikkevann i tilførsels- og ledningsnett, og viser til at i mars 2001 ble den Europeisk Norm fastsatt som norsk standard, NS-EN 1717:2000.

- Vanlige husholdningsabonnenter, hvor det ikke har vært vanlig å installere tilbakeslagsventil har man også risiko for tilbakeslag. Jeg kan nevne høytrykkspyler, som mange har anskaffet de senere år for bruk til alt fra bilvask til spyling av hus og gårdsplass. Disse tilkoples drikkevannsnettet, og villamodellene kan gi trykk på godt over 100 bar. Med høytrykkspylere som har automatisk innsug av såpemidler kan det derfor være en fare for tilbakeslag av forurenset vann til drikkevannsnettet, spesielt pga det høye trykket, påpeker Helgerud.

Også innenfor en forbrukers fire vegger vil det være en fare for at forurenset vann fra en etasje kommer ut av kranen i en lavere etasje, dersom vanntrykket av en eller annen grunn forsvinner. Hvis dette for eksempel kommer fra badekaret, blir det ikke god kaffe.

Les mer: Dette er et lite utdrag av en lengre artikkel i VVS-Forums trykte halvårige utgave som distribueres 6. juni.

SI DIN MENING OM TILBAKESTRØMNING HER: