Se på grafen under, alt ser normalt ut ikke sant? Nettopp! Det er det som er problemet. Det har vært påskeferie og likevel har det vært godt og varmt i barnehagen.
Figur: Her kan man se at temperaturen ligger på ca. 21 grader hele påsken. Så mye som 30 % av strømmen kunne vært spart hvis man ikke hadde fyrt for kråka. At barnehager står fullt ventilert og oppvarmet mens folk er på ferie er selvfølgelig dumt, men har vi grunn til å tro at dette bare gjelder barnehager? Tør vi tro at dette ikke bare er toppen av isfjellet? Gjelder det ikke flere bygg? Ventilasjon er i seg selv en god ting. Særlig nå som pollensesongen nærmer seg. Ventilasjon skaper godt inneklima, trivsel og høy produktivitet. Men selv med god varmegjenvinning som nye anlegg har, vil det slippes ut oppvarmet luft og dermed energi. Det er fornuftig å slå av ventilasjonen og senke temperaturen når det ikke er folk tilstede – for eksempel i ferier og i helger. Så hvorfor gjør vi det ikke?

Bevegelige helligdager er ofte et problem

Kanskje fordi det er vanskelig? Påsken, pinsen og himmelfarten varierer fra år til år og krever at systemet er intelligent nok til å fange det opp. Den tradisjonelle tidsstyringen sørger for at ventilasjonen slås av etter arbeidstid og i helger, dvs. den bør gjøre det, men også her er det mye slurv. Det er ganske vanlig at ventilasjonen kjører i vintermodus langt ut i juni fordi ingen har trykket på knappen. Automatikk av den mer avanserte typen er verken dyr eller komplisert, men det kreves at den følges opp. Om den settes opp feil vil den ikke fungere som den skal. Det er ikke nødvendigvis vanskelig, men noen må gjøre det.

Kun av en av fire vet hvor mye strøm de bruker

En ringerunde GK gjorde til 13 tilfeldige barnehager rett før påske indikerer at barnehagen vi har målt ikke er utypisk. 10 av de spurte visste ikke hvor mye strøm de brukte og åtte visste ikke om, eller hvordan, de kunne senke temperaturen om nettene. Bare seks jobbet målbevisst for å spare energi. Men samtidig mente samtlige at det var viktig å gjøre mer på området. Og det fantes enkelte unntak. Men selv om utvalget er lite, bekrefter det mistanken. Mange mener energisparing er viktig, men få gjør noe med det. Bildet ville trolig sett annerledes ut med høyere strømpriser, men sånn situasjonen er i dag ville mange vært tjent med en avtale med en profesjonell aktør som fulgte opp jevnlig på deres vegner.

Energiledelse begynner med overvåkning

En enkel overvåkningsdings som måler temperatur, og som kan leses av via mobiltelefon eller PC, kan være en smart investering. Den gjør det enkelt å følge med og oppdage feil som i eksempelet over. Men det finnes en mengde annet på markedet som også kan være nyttig. I grafen under kan man se driftsforholdet for den samme barnehagen via en enkel vibrasjonssensor montert på ventilasjonsaggregatet. Aggregatet har gått som vanlig også i påsken (og var avslått i helgen). Figur: Vibrasjonsmåler montert på ventilasjonsaggregatet   Det finnes mao. mange løsninger for overvåkning. GK anbefaler en enkel løsning som heter Monnit og som har sensorer for det meste, f.eks. om vinduer og garasjeporter er lukket, at det ikke er lekkasje på badet, at lyset er slått av eller at frysedisken er kald nok. Teknologien er sjelden begrensingen, men informasjonen må følges opp. Og om man ikke selv ønsker å gjøre det, kan GK også tilby dette som en tjeneste. Med eller uten utrykning om det oppdages forhold som bør korrigeres.

Enova anbefaler å senke temperaturen med fire grader

Men hvorfor er det så viktig å senke temperaturen? Ganske enkelt fordi alle bygg lekker. Dersom luften som slippes ut er varm tapes det mer energi enn om den er kald. Det er ganske logisk. Enova anbefaler å senke temperaturen i boliger med fire grader om nettene. Ved å senke så lite, sikrere man at temperaturen raskt kan økes igjen om morgenen. Hvor mye temperaturen bør senkes i ferier avhenger av hvor raskt man ønsker å heve den igjen, og hvor stor fare det er for kondensering. Å senke til 15 grader i påsken er vanligvis uproblematisk. Det kan gi en energibesparelse på hele 30%. All energisparing begynner med bevisstgjøring og oppfølging. Vi har all teknologi som skal til, vi må bare sette den i arbeid. Med relativt enkle grep kan vi spare mye energi - uten at det går ut over inneklima og komfort. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Å spare energi er en felles oppgave som vi bør ta mer alvorlig. Artikkelen er hentet fra GK`s fagblogg.