Rørentreprenørene Norge støtter helt og fullt ut styreleder i FON, Frank Olsen som i VVS Forum tar til orde for GTIN-nummer.
 
Representanter fra hele verdikjeden med Rørentreprenørene Norge, Foreningen VVS-organisasjonene Norge (FON), Maskinentreprenørenes Forening (MEF) og VA og VVS produsentene VVP møttes i Bjørvika den 12. september 2022.
 
- Konklusjonen fra Bjørvika-møtet er klinkende klar; vi ønsker alle GTIN-nummer: Aktørene i VVS/VA bransjen er enig i at det haster med å etablere standardisert struktur for produktdata gjennom PDT-er for ås sikre en effektiv og presis informasjonslogistikk.  Det er nødvendig at identifikasjon med GTIN nummer erstatter dagens løsning med proprietære bransjenummer, for å sikre sporbarhet og unik identifikasjon globalt.

Sprik i laget

I tillegg til å jobbe for like maler og standarder utfordrer RørNorge produsentene til å øke farten på å digitalisere produktinformasjonen.
 
- I noen prosjekter favoriseres produkter med god digital dokumentasjon. Vi er overrasket over det vi oppfatter som sprik i laget. Noen produsenter ligger langt foran andre på dette området, det burde bekymre de som henger etter, sier Røiseland.
- På stadig flere områder er det krav til informasjon om produktene som benyttes. 
 
- Dette er informasjon som må være digital, søk- og maskinlesbar og vi trenger åpne, internasjonale, standardløsninger, mener RørNorge.
 
De utfordrer grossist- og produsentleddet til å digitalisere informasjonen om de mest etterspurte varene først og snarest.
 
- Entreprenørene må allerede rapportere på hva rørproduktene inneholder, hvor de er produsert, hvor lenge de varer osv. Dette er informasjon vi hadde trengt i går.