Fabritius jobber med utvikling, forvaltning og langsiktig eie av eiendom på Østlandet. I tillegg over 240.000 kvadratmeter lagerareal under forvaltning har selskapet en av de største tomtebasene for lager- og logistikkeiendom med nærhet til Oslo. Selskapet har lenge satset på byggautomasjon, og jobber tett sammen med leietakerne for å finne de beste tekniske løsningene.

– Vi jobber med oppføring av lager- og logistikkbygg basert på spesifikasjoner fra nye leietakere. Slike prosjekter starter med tett dialog med leietaker for å kartlegge ønsker og spesifiseringer. Kundene kan ha behov for alt fra et vanlige tørrlager til lager tilpasset museumsgjenstander eller medikamenter med strenge krav til temperatur og fuktighet. Det er store forskjeller på hva leietakerne ønsker, og instrumentering må tilpasses spesifikasjoner for hva bygget skal brukes til, sier Aanes.

Aanes kommer fra GK og har en master i integrert bygningsteknologi fra Høgskolen i Narvik og en bachelor i energi og miljø i bygg fra Høgskolen i Oslo. Han jobber til daglig med byggautomasjon, miljøsertifiseringer og tiltak for å heve energieffektiviteten på porteføljen.

Økende kompleksitet krever kompetanse
Lager- og logistikkbygg, som andre bygg, har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. Aanes har sett hvordan kundenes ønsker og behov har endret seg i takt med tekniske nyvinninger.

– Det har skjedd veldig mye innen lagerautomasjon de siste årene. Det er vanligvis leietaker som står for investeringer i interne løsninger som lagerautomasjon og roboter, men vi må uansett samarbeide i tidligfase for å sørge for at bygget er tilpasset ulike tekniske behov og lovkrav, samt at leietaker kan være trygg på stabil og sikker drift. De tekniske løsningene som velges avhenger blant annet av hva som lagres, hvordan varen skal sendes videre og omløpshastighet. Det er ikke nødvendigvis slik at det er god lønnsomheten i store automasjonsinvesteringer for alle, men vi ser at en stadig større del av kundene våre ønsker dette.

Les hele artikkelen her