-  I de energispareprosjekter vi leverer våre kunder skal bygningsautomatiseringen være løst på en god måte. Et teknisk anlegg med begrensninger eller manglende funksjonalitet vil ikke kunne driftes riktig, og følgelig ikke levere de resultatene kunden forventer og vi garanterer, sier Mathias Bele Ødegård, prosjektdirektør i AF Energi & Miljøteknikk. Ødegård forteller at AF Energi & Miljøteknikk prosjekterer løsninger med alle tekniske fag og syr sammen og koordinerer leverandørene. Når anlegget er det overlevert – er det AF Energi & Miljøteknikk som skal stå som garantisten for at alt fungerer som planlagt. -  Der varmepumpeleverandøren er god på varmepumper og SD-leverandøren er god på sitt system, vil vår rolle være å koordinere disse to og sikre riktig løsning for sluttbrukeren, sier han. Han forklarer at for et av selskapets kjerneområder innen etablering av energisentraler er ITB/bygningsautomatisering en viktig del for å sikre at grensesnittene mellom energiløsningene fungerer optimalt. -  Vi har per dags dato ingen egen avdeling på dette. Men alle våre ingeniører skal kunne ta på seg denne type rolle når vi syr sammen løsninger for våre kunder, fremholder han. Les hele artikkelen her: https://www.itbaktuelt.no/2019/10/11/nokkelen-er-tverrfaglig-kompetanse/