- Enkelte hevder at termostater og automatikk gjør innreguleringen overflødig, men dette er kun til en vis grad sant. I lavlastperioder kan termostater og automatikk kompensere for mangelfull innregulering, men når det blir skikkelig kaldt – ned mot dimensjonerende forhold eller kaldere, trenger man full effekt i hele systemet samtidig, sier Maurtvedt.

Riktig avkjøling
Lars Jacob Maurtvedt påpeker at i en slik situasjon, som nevnt her, står alle reguleringsventiler fullt åpne og da er man helt avhengig av at innreguleringen er på plass og sørger for at alle deler av systemet får prosjektert mengde.

-  Hvis vi antar at anlegget ikke er særlig overdimensjonert, vil overmengder noen steder rask føre til undermengder andre steder. Områdene med undermengder vil ikke oppnå ønsket temperatur, men problemene kan faktisk være like store i områdene md overmengder. Overmengder kan føre til støy i systemet og man får heller ikke riktig avkjøling av vannet. Dette fører igjen til at varmere vann en prosjektert når tilbake til varmekilden, noe som ofte ikke er ønskelig.

Forinnstilling av radiatorventiler er ofte nødvendig for å oppnå god balanse. Samtidig er varmebehovet i moderne bygg langt mindre nå enn tidligere. Det er ikke uvanlig at radiatorer har prosjektert gjennomstrømning på under 10 l/h som tilsvarer 233W i et anlegg md 20 grader avkjøling.

God komfort og minimalt energiforbruk
- Min mening er at vi har nådd grensen når man får se åpningen, eller mangel på sådan, i en radiatorventil som er forinnstilt for så små mengder. Det er ikke bare partikler i vannet som blir et problem, for selv mikrobobler kan pakke seg i ventilen og stoppe sirkulasjonen.

Lars Jacob Maurtvedt hos TA Hydronics minner om at kravet til vannkvalitet er langt høyere enn tidligere og vakuumutskiller er ofte en nødvendighet for å oppnå optimale driftsforhold. Man glemmer ofte at ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet.

- Moderne automatikk legger til rette for god komfort ved minimalt energiforbruk, men om anlegget ikke er skikkelig innregulert vil ikke automatikken fungere optimalt. For at innreguleringsresultatet skal bli bra er man igjen avhengig av at trykksetting og luft- og slamutskilling er tatt hånd om på en skikkelig måte.

Se helhetlig på det
- Finnes det alternativer og supplement til tradisjonelle manuelle/statiske innreguleringsventiler?

- Ja, i mange anlegg kan man ha svært god nytte av å bruke differansetrykkregulatorer, dynamiske innreguleringsventiler, i stedet for eller som supplement. Dette gir ikke bare enklere innregulering, men er også langt mer fleksibelt ved trinnvis oppsart og ved eventuell ombygging i løpet av anleggets levetid, sier Lars Jacob Maurtvedt.

I anlegg med modulerende 2-veis reguleringsventiler kan man få ytterligere fordeler ved å kombinere disse med differansetrykkregulatorer, som hever autoriteten og bidrar til stabil og nøyaktig regulering under alle typer driftsforhold.

- Dessverre faller denne typen løsning ofte ut om fokuset på pris i innkjøpsfasen er for sterkt. Ser man imidlertid mer helhetlig på det, og vurderer kostnad ferdig innregulert og problemfri drift blir bildet et helt annet, understreker produktsjef balansering i TA Hydronics, Lars Jacob Maurtvedt.