Entra Eiendom har tatt energimerkeordningen på alvor. I desember 2009 ble selskapets miljøstrategi vedtatt, med blant annet mål om energimerke B for alle nybygg. I 2010 høynet de målet til energimerke A for alle nybygg og energimerke B for totalrehabiliteringer. Selskapet har nettopp gjennomført en større rehabiliteringsjobb og holder på med en annen. Det ferdigstilte prosjektet er NVE-bygget i Middeltunsgate 29. Her kommer de ut med et B-bygg.

10.000 til 12.000 kroner
- Det er vi veldig stolte av. Å klare det i et fredet bygg var en krevende, men morsom oppgave. En av løsningene for å klare dette var at man veldig tidlig måtte jobbe tverrfaglig. Den rehabiliteringen koster omtrent det samme som andre rehabiliteringer koster, rundt 10.000 til 12.000 kroner (kvadratmeteren red. anm.), uten at man skal gå inn på de konkrete kostnadene ved dette prosjektet, sier Johansen til Estate Nyheter.

Norges første rehabiliterte A-bygg
En annen stor jobb som de holder på med er for Skattedirektoratet i Fredrik Selmersvei 4. Dette er et prosjekt hvor det blir tatt relativt store grep. Bygget blir strippet ned og så å si bygget opp igjen fra bunnen av.
- Her klarer vi å komme ut med energiklasse A, og det tror jeg blir landets første rehabiliterte A-bygg, sier Johansen.

- Ikke idealisme
Han påpeker at dette ikke koster mer enn å rehabilitere til en god energiklasse enn til en lavere klasse.
- Det ligger på omtrent det samme, men man må se det i en helhet. Man får lavere livssykluskostnad på bygget, sier Johansen.

Han påpeker at de ikke tar energimerkingen på alvor fordi de ønsker å være snille.
- Vi gjør dette utelukkende fordi det er god butikk. Det er ikke idealisme. Og vi tror at dette er det som kommer til å skille markedet i to om noen år. Det er de som har enten en energisertifisering eller en BREEAM-sertifiseringen, og så er det de som ikke har, sier Johansen. BREEAM er en inernasjonal energistandard som rangerer miljøkvaliteten.

Tilbakebetalt på tre til fem år
Han mener at man komme bort fra synet på miljøtiltak som kostnader og i stedet se på det som mulige investeringer.
- Vi har gjort et hundretalls analyser i våre bygg, og det vi ser er at de investeringene vi gjør, de blir tilbakebetalt i løpet av tre til fem år. Man skal lete veldig lenge etter investeringer generelt sett som har en tilbakebetalingstid på tre til fem år. Så for oss er dette business, med akkurat de samme kravene til avkastning som for noe som helst annet, sier Johansen