Det lanseres stadig nye KI-baserte verktøy for byggenæringen. Det norske selskapet Consigli var tidlig ute med KI-tjenester rettet mot risikoreduksjon i utformingen av kontrakter og beskrivelser og mer effektiv teknisk prosjektering. 

– Den ene tjenesten bistår med kartlegging av risikoelementer i dokumentgrunnlaget i prosjektene, spesielt i anbudsdokumenter og FDV-dokumentasjon. Her kan man også kontrollere samsvar mellom leietakerspesifikasjon og leveringsbeskrivelsen, samt sortere og kvalitetskontrollere levert FDV-dokumentasjon, sier Stadaas Sjøgren.

Selskapet har store selskaper som Betonmast, Storebrand, Backe, NCC, Møller Eiendom og Entra på kundelisten, i tillegg til rammeavtaler med flere kommuner

Effektiviserer tverrfaglig prosjektering

Den andre tjenesten er basert på generativ AI og prosjektering for de tekniske fagene og bistår med beslutningsstøtte under tidligfase og forprosjekt.

– Tidligere satt prosjektledelsen med en arkitektmodell og store mengder dokumenter som ble sendt entreprenørene. Nå kan man bruke dokumentasjonen til å lage teknisk design med energiberegninger, lengder og mengder av materialer. Senere i prosessen kan man bruke de samme tjenestene til å beregne størrelsen på tekniske rom og eventuelt redusere størrelsen.

Han forteller at tverrfaglig teknisk prosjektering er en kompleks øvelse som mange sliter med.

– Vi vet det er vanskelig å få alt til å henge sammen i tverrfaglige prosjekter. Når man samtidig vet at de tekniske fagene står for omtrent 40 prosent av entreprisekostandene, må bransjen finne bedre metoder for prosjektering. Selv om tverrfaglig prosjektering er komplekst, består det av kjente faktorer. Det er derfor et perfekt bruksområde for KI og gir store besparelser, både på tid og materialer.

– I en tidligfase har man ofte ikke detaljerte spesifikasjoner for de tekniske anleggene, og vi kan da bruke bransjestandarder sammen med lover og regler som utgangspunkt. Når prosjektet utvikles og det for eksempel kommer inn krav fra leietakere kan vi generere nye løsninger slik at designet alltid er oppdatert og følger de kravene som blir satt i prosjektet. Siden designet kan genereres i løpet av noen dager får teamet utnyttet tiden bedre og kommet raskere til mål, sier han.

Jobber tett sammen med kundene

Stadaas Sjøgren forteller at det å bruke tjenesten ute i prosjekter har vært avgjørende for utviklingen.

– Vi står midt i et teknologiskifte hvor vi går fra å jobbe i en 3D-verden til å jobbe med automatiserte prosesser hvor KI er katalysatoren. Vi ønsker å redusere kompleksiteten og tidsbruken i prosjektering og opplever stor interesse for tjenesten. For oss er dette en bekreftelse på behovet og at markedet ser på dette som noe nyttig.

– Vi sitter tett sammen med entreprenørene og byggherrene og ser at samspillet fungerer veldig godt. Om alle bidrar med kunnskap kan vi bidra til bedre beslutninger. Det handler om å gjøre samspillet mer effektivt slik at man kan se prosjektet bedre.

– I stedet for at hvert fag sitter med nesen i en bunke med dokumenter ser man på en felles modell av det tekniske designet. Siden denne tilnærmingen gir færre ukjente faktorer, skapes det større trygghet i prosjektet fra tidligfase. Tjenestene gir også økt trygghet i det entreprenørene skal prise, men også hva man skal få pris på. Vi ser blant annet at kostandene går ned som følge a mindre usikkerhet i prosjektene.

Han forteller at tjenesten bruker kortest rute og setter ut armaturer, diffusorer og andre tekniske komponenter bare der man trenger de.

– Det handler om å ta ned usikkerheten i designet, men også å kontrollere teknisk dokumentasjon for å finne motstridene beskrivelser eller kollisjoner. Når man har design og mengder i stedet for side opp og side ned med tekniske kravspesifikasjoner blir prosjektet noe mer konkret å forholde seg, sier Stadaas Sjøgren

Tilpasses tekniske fag

Utviklingen av tjenesten har tatt utgangspunktet i alle fagene i et byggeprosjekt.

– Tjenesten gjør at man unngår silobasert prosjekteringen. Det kan føre til at fagene møtes i en 3D-modell og først da oppdager at de har brukt samme føringsvei for elektro og VVS. Vi hjelper med å finne et design hvor alt harmonerer i en tverrfaglig modell.

– Vi bruker beregninger på romnivå, også i den tidlige fasen, til beregningene av de tekniske løsningene og størrelsen på tekniske rom. I stedet for å bruke størrelsen på et teknisk rom i et gammelt prosjekt, uten bekreftelse på at det var riktig størrelse, lager vi et nytt design tilpasset det enkelte prosjekt. Det handler om å få innsikt tidlig i prosjektet for å ta bedre beslutninger.

Selskapet bruker aktivt tilbakemeldinger fra brukerne for å gjøre fortløpende forbedringer.

– Siden vi leverer tjenesten som software-as-service (SaaS) vil kundene ha tilgang på siste funksjonalitet direkte i nettleseren. Samarbeidet med kundene er en viktig forutsetning for å drive utviklingen, sier han.

Ekspanderer i utlandet

Til tross for redusert aktivitet i norsk byggenæringen opplever selskapet økende interesse.

– Vi forutså dempet aktivitet i norsk byggenæring relativt tidlig og har kompensert dette med dobling av antallet ansatte på London-kontoret. Det er høy aktivitet i det engelske markedet som også er veldig stort sammenlignet med Norge. Vi er også i gang med videre ekspansjon derfra med satsing mot USA, hvor vi allerede har et team på bakken. 

– Samtidig er det mye aktivitet i det offentlige markedet i Norge og økende interesse fra entreprenørsiden. Vi har derfor tett dialog med flere entreprenører om hva de trenger av underlag for å prise bedre. Det handler også om å unngå å lage unødvendig mye dokumenter i tidligfase som ikke blir brukt, avslutter Stadaas Sjøgren.