Innovasjon og produktutvikling har alltid vært en stor og viktig del av OSO Hotwaters DNA, og selskapet kan igjen varsle om kvalitetsheving på sine produkter. Det er Optima-, Wally- og Versa-berederne som nå står foran relansering, med lavere varmetap og forbedret ytelse enn de tidligere utgavene.  – Alt handler om å bedre livsløpsøkonomien, sier Marketing Manager/KAM hos OSO Ola Semb til VVSforum.

Livsløpsøkonomi vil si hvor effektivt berederen kan varme opp vann, hvor godt den ivaretar og beholder energien som brukes til å varme opp vannet.

– Men også levetiden er en avgjørende del av livsløpøkonomien for produktet. Selv om vi har 10 års garantier på produktene våre når de er montert av en fagmann, lever de gjerne både dobbelt og tredobbelt så lenge, forteller Semb.

Markedsleder
OSO Hotwater er i dag landets ledende leverandør av varmtvannsberedere, med en markedsandel på mellom 60 og 70 prosent. Det hele startet med at Reidar Frölich Braathen grunnla Oslo Sveisebedrift i 1932. Siden det har selskapet vært i hans families eie, og all produksjon foregår i Hokksund.

Oso kommer nå med splitter nye Optima-, Wally- og Versa-beredere som har lavere varmetap og bedre ytelse. Slik ser den nye Versa-modellen ut..[/caption]

Selv om en del av selskapets produksjon i dag går til internasjonale leverandører av varmepumper som trenger spesialtanker til sine løsninger, skjer all verdiskaping internt i lokalene på Hokksund.

Investert i utvikling og kompetanse
Semb mener det er flere årsaker til at de har klart å innta en så sterk posisjon i det norske markedet, og oppsummerer de med det faktum at OSO leverer norskproduserte, energieffektive kvalitetsprodukter som varer lenge.

- OSO har alltid reinvestert i produktutvikling og ansattes kompetanse, slik at vi hele tiden har kunnet sette premissene for morgensdagens beredere. Samtidig er klima- og miljøprofilen svært sterk og tydelig i alt vi foretar oss. I tillegg til at vi utvikler de mest energieffektive berederne, er også alle ledd i produksjonen og driften drevet av at vi vil etterlate oss et minst mulig klimaavtrykk.

Som ett resultat av det, er energiforbruket i fabrikken i dag redusert til en tredel i forhold til tidligere, og vannforbruket er redusert med 80 prosent.

Prosessen for å fremstille nye produkter er satt godt i system hos OSO. Selskapet er veldig nøye på testing av funksjoner og på sikring av kvaliteten, parallelt som det jobbes for å finne ut hvordan de  best kan produsere det nye produktet i fabrikken. Det vil si at de tegner produktet med den ene hånden, mens de bygger maskiner og utvikler prosessene for produksjonen med den andre. På den måten blir veien fra å realisere en idé til ferdig løsning så kort som mulig, blir vi forklart.

Sterk merkevare
At OSO er en meget sterk merkevare, har selskapet fått bekreftet gjennom kundeundersøkelser både hos forbrukeren og fagmannen.

- For fagmannen er det selvsagt viktig at det er god økonomi i å tilby våre produkter, altså at de tjener penger på det. Samtidig som vi vet forbrukeren vekter kvalitet og livsløpsøkonomi høyest. Derfor er også OSO berederen enkel å selge.

For rørleggeren er det viktig at berederne er enkle og raske å installere, som blant annet setter krav til bruken av emballasje og hvordan berederen blir innpakket. De må også lett la seg flytte rundt, uten fare for at det oppstår skader. Egenskaper OSO innfrir til fulle.

- I tillegg har vi et dyktig og omfattende serviceapparat, og vi lagerfører reservedeler til eldre modeller vesentlig lengre enn hva som er vanlig i bransjen.

Ydmykhet og viljen og evnen til å lytte til både forbrukeren og bransjefolk, har alltid vært en rettesnor for produktutviklingen hos OSO. Slik har det også vært ved utviklingen av de nye Optima-, Wally- og Versa-berederne som snart er klare for å sendes ut på markedet.