Kan varmtvannsberedere koples til strømnettet via stikkontakten, eller kreves det uansett fast tilkopling til strømnettet? – Produsentene og elektrobransjen er på kollisjonskurs. Nå er det på tide med en avklaring, mener Geir Jansen, servicesjef hos Andenæs VVS.

Geir kommer fra stillingen som daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Han er udannet rørleggermester, og har ansettelser hos Werner & Winther Rørleggerbedrift AS, cTc Ferrofil AS, Comfort-Kjeden AS og Heidenreich AS på CV-en. Han er således en svært erfaren bransjemann.

- Dette er en problemstilling vi diskuterte også da jeg jobbet hos cTc for åtte år siden, så det er på høy tid med konkrete svar på hva som er lov og hva som ikke er lov.

Han utdyper som følger:
- Mindre varmtvannsberedere har påmontert en ledning og et støpsel. Men er det egentlig lov å sette inn det støpslet i en kontakt som sitter for eksempel i kjøkkenbenken eller annet sted når vi bytter ut gamle beredere? Elektrobransjen sier et tydelig nei, og hevder berederen må tilkobles fast til strømnettet – ikke plugges inn via stikkontakten. Det vil si at ledningen fra berederen må fjernes og fasttilkoples - og så må elektrikeren koble berederen direkte på termostat.

Samtidig sier leverandørene og produsentene at det det er lov å bruke den medfølgende ledningen på gamle anlegg, men anbefaler samtidig fast tilkobling.

- Med andre ord; berederprodusentene sier egentlig ja, mens elektrobransjen sier nei. Så hva skal vi forholde oss til, spør han retorisk.

- Og om det ikke er tillatt å bruke stikkontakten, hva skal vi da med ledningen som er påmontert fra produsenten?

Og enda viktigere; hva skjer hvis det brenner? Hvem får smekken da? Er det vi som rørleggerbedrift eller er det produsenten? Dette er en diskusjon vi må ta i bransjen!

Ble endringer
I 2010 kom et lovpålagt krav om at varmtvannsberedere på 2000 watt eller mer skal montres med fast kobling med bryter når du bygger nytt, eller rehabiliterer det elektriske anlegget.

- Det resulterte i at berederleverandørene monterte kolber på 1950 watt for å kunne holde seg innenfor lovverket med strømtilførsel via stikkontakt. Da det ga en del varmgang i stikkontakten og fare for brann, ble kravet senket til 1500 watt i 2014, forteller Jensen.

- Men ifølge produsentene er det ikke påkrevd å endre fra løs kobling til fast dersom du har et eldre anlegg eller dersom du bytter ut en gammel varmtvannstank. Den nye kan altså settes rett i kontakten, hevder de.

Vanskelig
Jansen legger ikke skjul på at han synes dette gir et ubehagelig dilemma.

- Om vi velger den «lette» løsningen ved å plugge inn berederen i stikkontakten, går vi jo imot elektrofagets regelverk og standardene i NEK, og også VVS-bransjens normer.

I rørhåndboka 2020 står det også at du kan ta ut en varmtvannsbereder og sette inn en ny og plugge i kontakten. Men elektrobransjen sier altså nei, og vi har blitt pålagt å måtte fasttilkoble berederen til strømnettet etter at vi har montert benkebereder i prosjekter vi har hatt. Hva skal vi forholde oss til, og hva er rett og hva er galt? Vi vil vite at når vi monterer en bereder fra en norsk produsent, skal det vært i tråd med regelverket uten å måtte tolke det.

Geir påpeker at han ikke ønsker å henge ut noen, men å få tydelig beskjed om hva de skal forholde seg til og hva som er lovlig. Her er det sprik mellom bransjene og berederprodusentene.

Hvem har ansvaret?
Han viser til en situasjon de står i disse dager, som beskriver situasjonen godt.

- Vi har et pågående prosjekt hvor vi skal bytte 30 beredere i et borettslag. Elektrikeren sier de må fasttilkoples nettet, mens leverandøren sier vi kan bruke stikkontakten. Hva gjør vi? Skal vi sende en tilleggsregning på 50.000 kroner til borettslaget? Eller skal vi bare plugge dem i stikkontakten og håpe det går bra? Dette er problemstillinger vi kommer borti ukentlig – i likhet med resten av bransjen.

Usikkerheten kan føre til konflikt i forhold til prising av prosjektet, men Jansen ønsker ikke at fokuset skal ligge der.

- Vi snakker om hva som er riktig og hvem som har ansvaret om det skjer en katastrofe. Og vi kan ikke ta denne diskusjonen først når det brenner. Da er det for sent!