Jordi Somers viser til selskapets velprøvde RFID-Kanban-løsninger med utleie av containere som er blitt innredet og står på byggeplassen eller entreprenørens hovedlager.
 
Han forklarer at i hver boks som inneholder spesifikke byggevarer også har en brikke som sender melding til Würth Industri Norge når det er tomt for varen. Da kommer Würth og fyller opp.
 
-Noen velger å ha containerne på byggeplassen, slik at de ansatte kan dra rett på jobb der, i stedet for å starte dagen på hovedlageret for å hente de byggevarene de trenger. Men containerne kan også settes på hovedlageret.
 
-Når oppdraget er ferdig på et bygg, henter vi containeren og leier den ut til et annet prosjekt, forteller Somers til VVSforum.
 
Det siste året er fem store kontrakter signert og RFID Kanban-systemer satt i drift hos veletablerte norske industribedrifter.
 
-Norsk produserende industri omfavner RFID-Kanban-systemet til Würth Industri Norge, et system som fungerer like bra innenfor byggeindustrien. Olje- og gass-sektoren benytter dette i stor grad, og det er liten forskjell på å bygge plattformer og store bygg, sier han.
 
-  Våre RFID Kanban-kunder opplever problemfrie automatiserte bestillingsrutiner med presis levering av riktig produkt, til rett tid, riktig mengde, på rett sted i riktig kvalitet til riktig pris. Det er så enkelt at det grenser opp mot å være genialt, sier Somers.
 

Ute hos kunden står en veggreol med plastkasser. Hver og en av disse har forskjellig produksjonskritisk innhold samt en RFID radiobrikke. Så snart en kasse er tom, så kommer den ekstra kassen frem klar til bruk med sitt innhold. Den tomme enheten plasseres på toppen av reolen, radiosignalet avleses automatisk og bestilling av ny kasse med innhold er gjort. Besparelsen er i følge Somers enorm sett i forhold til gammeldagse bestillingsrutiner med oppfølging av kanskje så mye som 30-40 ulike leverandører. Erfaringer fra kunder viser fra 30 til 60 prosent reduksjon i prosesskostnadene  for innkjøp og logistikk .
 
Det er  gjerne i utfordrende tider at Lean produksjon trekkes frem i lyset. Og Somers kan si seg enig i at det skjer mer når markeder er i endring og bedrifter skal gjennom prosesser som gjerne innebærer kostnadsbesparende tiltak.

- Da er det viktig å gjøre tiltakene slik at de ikke bare sparer penger der og da, man kan gjerne tenke langsiktig å få en løsning som vil være både god, varig og bidra til å senke kostnader,  gi høyere inntekter og besparelser over tid.

- Innovative, modulære innkjøps- og logistikk-konsepter som skreddersys den enkelte kundes utfordring og hans behov sørger for skalerbarhet i henhold til markedssvingninger samt frigjøring av human kapital, cash og dermed styrking av bunnlinjen, forteller Somers.

Han legger til at med Würth, den ledende aktøren i industrien, og med de økonomiske og faglige muskler man har, får kundene en risikofri løsning for automatisert håndtering av sine behov for festemidler og forbruksmateriell.