-  Prosjektering av bygningsautomatisering er veldig viktig! Anologien ved å se på et bygg som et menneske, så er ITB/bygningsautomatisering hjernen og nervene til bygget. For at vi skal kunne ha optimal styring og drift av byggene våre, så er det viktig å legge til rette for all integrasjon mellom alle fag, herunder varme, ventilasjon, rør, lys etc. Dette er svært viktig å få tidlig inn i prosjektet, slik at alle grensesnitt blir ivaretatt, sier Dib Abdul-Hadi hos Statsbygg. Han er avdelingsdirektør ved Faglig ressurssenter Teknisk (FT), som først og fremst gir faglig bistand inn mot byggeprosjektene, men bidrar også inn i utviklingsprosjekter og forvaltning. Han påpeker at dette dreier seg blant annet om kostnadsestimering, behovsanalyse, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, oppfølging og kontroll av prosjekteringsarbeidet og på byggeplass. Seksjonen FT er Statsbyggs fagmiljø innenfor tekniske installasjoner (VVS, elektro og Automasjon), og vi sørger for at tverrfagligheten mellom automasjon og de øvrige tekniske fagene blir ivaretatt i prosjektene. - Kompetansen innenfor bygningsautomatisering er noe vi har styrket i løpet av de siste to årene. Vi ser at byggene blir mer og mer tekniske, og samhandlingen mellom alle tekniske fag blir derfor mer og mer viktig med tanke på miljø og effektiv styring av byggene, sier han. Les hele artikkelen her: https://www.itbaktuelt.no/2019/10/09/grensesnitt-mot-eksisterende-automasjonsanlegg-er-mer-krevende-enn-ga-los-pa-helt-nye/