Mora og FM Mattssons salgssjef i Norge, Arnt Erik Lindseth, er både opprørt og trist over at det jevnlig skjer alvorlige skåldeulykker i både barnehager og helseinstitusjoner. – Det skulle egentlig være hendelser som er unødvendig i dag. Det finnes nemlig produkter som kan fjerne den faren. Det er kun trykk- og termostatstyrte kraner som løser problemet sier han til VVSforum. Lindseth viser til saken VVSforum nylig omtalte, om en 50-åring som ble livstruende skadd etter at han ble badet i for varmt vann på et bofellesskap i Frøya. Dette er heller ikke den eneste hendelsen som har fått store avisoppslag de siste årene. Les også: Ny, alvorlig skåldeulykke på en institusjon - I tillegg til at det er en tragedie for de som blir rammet og deres pårørende, er det også mange ansatte innen helsevesenet som ikke tør å dusje pasienter rett fra dusjen, nettopp i frykt for at de risikerer å skade pasientene. Heldigvis er det stadig flere kommuner som er blitt oppmerksomme på problemet, og hvor det er byttet ut eksisterende kraner med trykk- og termostatstyrte utgaver. Han forteller samtidig at det fortsatt er svært mange som ikke tar tak i problemet før ulykken er ute. Det er ikke bra nok, understreker han. Billige løsninger At det, til tross for at det finnes produkter som eliminerer skåldefaren, likevel velges andre løsninger i mange byggeprosjekter, mener han i stor grad handler om pris – og en innstilling om at «det går nok bra». - Et typisk forløp, er at VVS-konsulenter i sin beskrivelse har med at det skal være trykk- og termostatstyrte kraner, men som ender opp med at grossist eller rørlegger velger billigere produkter til prosjektet for å bedre marginene. Det tas ikke nok hensyn til det som beskrives. Han legger raskt til at det også er stor forskjell på rådgiverne; at noen bruker «klipp-og-lim-metoden» som de har gjort de siste 20 årene og derfor ikke er oppdaterte på sikkerhetsaspektet. - FM Mattsson er en av få leverandører av trykk- og termostatstyrte kraner, selv om det er mange som hevder de leverer skåldesikring, sier han. - Noen hevder kranene gir en jevn temperatur, men det er da under masse forutsetninger – og fanger for eksempel ikke opp høyt trykkfall eller for store svingninger på varmtvannstemperaturen. Det kan sette rørleggeren i en skvis. For hvem har da skylden for problemet, for det er jo ikke noe galt med kranen, spør han retorisk. Lindberg sykehjem Lindseth trekker fram Lindeberg sykehjem i Oslo som et godt eksempel på utfordringen. - Dette er et miljømessig prestisjeprosjekt med sol- og fjernvarme og varmepumper etc, som fikk store problemer med temperatursvingninger da beboerne dusjet. Årsaken var store trykk- og temperaturforskjeller, og et konsulentfirma ble satt på saken. Det endte med at alle kranene ble byttet i løpet av en helg med FM Mattsson sine sikkerhetskraner. - Løsningen kunne ha fungert i en enebolig med en 200-liters varmtvannsbereder som står innstilt på en temperatur. Men slike prosjekter som dette betinger en termostat som passer på varmtvannstemperaturen. Om du velger en ren termostat, tar ikke den opp trykkfall i rørene; for eksempel ved at det dusjes og samtidig «trekkes ned» på do. For å løse det, trenger man kraner med både trykk- og termostatstyring, forteller han. - Det kan vi tilby på våre produkter, og kan dermed nærmest garantere jevn temperatur og 100 prosent sikkerhet mot skålding. Trykk – og termostatstyringen samarbeider. Om man bare har én av funksjonene, oppstår utfordringer på andre områder. Trykkstyringen og termostaten sitter inne i denne enheten.[/caption] - På våre produkter kan man låse rattet eksempelvis på 38-39 grader, da vil den ligge der konstant, nettopp fordi trykk- og temperaturstyringen jobber sammen. Du kan også sette en sperre, så det ikke er mulig for brukeren å stille temperaturen opp eller ned. Og selv om en vaktmester skulle skru av trykket på kaldtvannsledningen - for eksempel i forbindelse med reparasjon - da vil det ikke komme en dråpe ut av krana. Da stenger den helt for å unngå skålding. Temperatursperrer I VGs omtale av saken, ble det spekulert i at årsaken var at skåldesperrer ikke var satt på. Det ville vært utelukket med produktene våre, hevder han. - Noen kaller det skåldesperre, vi kaller det temperatursperre. Skal du ha høyere temperatur enn det som er innstilt, må du trykke inn en knapp. Det er en funksjon som sikkert mange kjenner til. Men forskjellen fra våre og mange andres produkter, er at selv om du skrur opp til fullt, kan du ikke få mer enn 50 grader. For meg er det det som er skåldesikring. Samme problem i barnehager Han minner om at mange barnehager har samme utfordringer som på institusjonene. - Om du spyler vann med for høy temperatur på barnehud, oppstår det brannskade umiddelbart. I barnehagene er det derimot klare krav om at det ikke skal være mulig å tappe vann med mer enn 38 grader. Det er litt pussig at ikke den samme regelen også er innført på pleiehjem – og det finnes som sagt produkter som kan eliminere faren. - Og selv om vi kan lese om skåldingsulykker med tragisk utfall i avisene, vet vi at det er mange, mange flere uhell men av mindre alvorlighetsgrad som ikke kommer offentligheten for øret. Vi har vært rundt på flere gamlehjem og institusjoner og tatt målinger, og det har vist seg mange steder at det er mulig å tappe vann med 70 grader fra dusjbatteriet om man kjører på full varme. Henger sammen med Legionella-problematikken Lindseth mener dette i mange tilfeller skyldes at teknisk sjef eller vaktmester også ønsker å ta hensyn til Legionella-problematikken. - For å unngå legionellavekst, setter man opp varmtvannstemperaturen så den er godt over 65 grader. Selv om det er større sjanser for å bli skåldet av varmt vann enn at man blir syk av legionella, er det likevel legionella som har fått mest fokus. For å løse begge utfordringene, må man både ha tilstrekkelig høy temperatur på vannet og tilgang til kaldt vann fram til krana. Resten må tappestedet fikse ved å blande vannet til ønsket temperatur, forklarer han. Kostpris har mye å si Hvorfor er det ikke en selvfølge at rørleggere anbefaler slike produkter til sine kunder, for dette handler jo om sikkerhet også i hjemmene? - Det kommer helt sikkert ikke av lav kunnskap blant rørleggerne, men heller at noen lar seg påvirke av markedsføring, billigere produkter og andre forhold som spiller inn. Og det er ingen leverandører av dusjbatterier som sier at den ikke gir jevn temperatur. - Når du har 5-6-åringer i huset som dusjer alene eller tapper vann fra kjøkkenkrana, kan det fort føre til ulykker. Derfor bør det være en like stor selvfølge å tenke sikkerhet i hjemmet som at poden skal bruke hjelm når han eller hun er ute og sykler. Man mange vet nok ikke engang at de har en termostat som ikke kan garantere for sikkerheten. Derfor bør rørleggeren bruke de ekstra minuttene på å selge inn en trygg løsning. Dessverre ser vi gang på gang at mange likevel velger bort sikre løsninger på vegne av kunden. Rørleggerne må bli flinkere til å fortelle forbrukerne hva de faktisk får, og hvilke muligheter som finnes. - Da tror jeg de fleste vil velge det sikre alternativet, selv om det koster noen kroner mer!