- Vi ønsker  å informere om at det verken er lovpålagt eller nødvendig å inngå en egen avtale med goBIM, samt betale det gebyr som kreves.

- Vi har blitt gjort oppmerksomme på at flere av våre medlemmer har mottatt krav om å inngå avtale om goBIM. Det er bakgrunnen for at vi har sett oss nødt til å sende ut dette informasjonsskrivet idet all lovpålagt produktinformasjon i goBIM allerede ligger fritt tilgjengelig i eksisterende databaser. Disse databasene er vederlagsfrie, påpeker foreningene og organisasjonene i en felles uttalelse.

VVSforum har  hatt en rekke artikler rundt goBIM, og om hvilke mulige konsekvenser dette får for rørleggerbedrifter, leverandører og grossister i VVS-bransjen.

GoBIM er en kommersiell løsning for håndtering av digitale produktdata og er blitt koblet opp mot ProductXchange (PX) som er verktøyet mange entreprenører benytter til å samle dokumentasjon. Forretningsmodellen som kobler GoBIM til brukerne av PX er besluttet av bl.a. EBA, NELFO og Rørentreprenørene Norge uten at leverandører og produsenter har vært involvert i prosessen.

Bemerkninger til coBuilders forretningsmodell
- Slik vi ser det, er ikke kravet om goBIM per i dag i samsvar med rammene for BNLs digitale veikart og mål om felles digitalisering. I markedsføringen av goBIM, kan det gis inntrykk av at løsningen er lovpålagt. Det er den imidlertid ikke og vi ønsker derfor å fremheve følgende. All lovpålagt dokumentasjon som er gjort tilgjengelig fra produsent på egne hjemmesider eller er gratis tilgjengelig for alle entreprenører og byggherrer i ulike databaser, herunder NOBB, EFObasen og NRF Databasen er tilstrekkelig, skriver foreningene og organisasjonene videre.

- GoBIM er ikke den eneste løsningen i tråd med de lovmessige krav. - Det er en rekke viktige opplysninger om hva som er lovpålagt og ikke, som utelates i markedsføringen av goBIM. Den største endringen fra PX til goBIM er innføringen av en ekstrafaktura til entreprenøren dersom leverandører ikke har inngått avtale med coBuilder vedrørende bruk av goBIM. Entreprenøren må nå betale et gebyr på NOK 20,- per produkt per prosjekt dersom leverandør/produsent ikke har slik avtale.

For mange entreprenører har dette medført merkostnader som de nå ønsker å unngå ved å få leverandører til å inngå avtale om goBIM. Det er rapportert flere tilfeller der leverandøren ikke ser noen annen utvei enn å inngå avtale med goBIM.

- Det vi enda ikke vet er hvordan goBIM på sikt vil kunne påvirke samhandlingen på tvers av verdikjeden og om det er mulig å forene den med byggenæringens digitale veikart, som har en målsetting om å digitalisere sammen. I tillegg har vi ikke detaljerte kunnskaper om innholdet i goBIMs produktdatabase og hvordan vilkårene for oppsigelse av avtalen vil bli praktisert. For oss er det viktig å opprettholde kontroll på forvaltningen av våre egne data, til trygghet for samtlige aktører i bransjen, skriver de videre i den felles uttalelsen.

- Veien videre Styringsgruppen til PX som har bestått av repr. fra entreprenører og brukere som har forvaltet det forretningsmessige er mvf. 1. september 2017 avviklet. Slik vi ser det er bransjen best tjent med at produktdataene forvaltes gjennom åpne databaser og standarder, og at digitaliseringen i bygg- og eiendomsbransjen skjer basert på et samarbeid mellom alle aktørene i bransjen.

- Sammen med BNL og entreprenørene vil vi jobbe for å etablere en felles forståelse og forankring for hvordan næringen kan og bør innrette sine krav til produktdokumentasjon og -informasjon. Her er felleskapet om bSDD og Norsk Kontekst i buildingSMART en viktig arena. Derfor har vi sammen med BNL igangsatt et arbeid for å sikre økt digital samhandling. Vi er på god vei med opprettelsen av et eget forum under det digitale veikartet, som vil bli en viktig felles arena for hele næringen.