Bjørn Grimsrud, fagsjef i Fagrådet for våtrom er en av foredragholderne under Norsk Vannskadedag 2021 i Tromsø, og Bergen. Der vil han komme inn på rørleggerens utfordringer rundt sjakter og føringsveier i bygg. De samme problemene dukker alltid opp. Nå må rørleggerne bli flinkere til å varsle om avvik, for å unngå sitte med hele ansvaret rundt lekkasjer og håpløse installasjoner. Bjørn Grimsrud opplever daglige de ulike utfordringene som møter rørleggeren ute i prosjektene. - Nå må rørleggerne ta mer ansvar, og si fra når de ser at de må avvike fra forskrifter og standarder, og plassere ansvaret der det hører hjemme. Når tekniske entreprenører  kommer inn i prosjektene, er føringsveier/sjakter allerede bestemt av arkitekten. Uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til plassbehov, tilgjengelighet og vannskadesikkerhet. Rørleggeren blir dermed sittende med problemet. Men det er jo ikke rørlegger som har skapt problemet, sier Grimsrud. - Rørleggeren må si ifra, men hvordan? I følge plan- og bygningsloven, og kontraktstandardene, sier alle at du må varsle. Det skal skrives avviksmeldinger i prosjektene som plasserer ansvaret der det hører hjemme. -  Dette vil jeg komme nærmere inn på i mitt foredrag. I tillegg beskriver kapittel 2 i TEK hvordan prosjekteringen skal ivareta myndighetskravene. Det er her grunnlaget for riktig jobb første gangen legges. sier Bjørn Grimsrud. Program og påmelding finner du her Hva er årsakene? Vannskadeseminaret arrangeres av Rørentreprenørne Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, DiBK og VVSforum. - Målet er å bidra med kunnskap til alle aktører i byggebransjen, slik at antall vannskader reduseres, forteller arrangørene. I de senere år har erstatningene etter vanninntrengings- og stopp i avløp/tilbakeslagsskader økt mye og koster nå i følge Finans Norge mer enn én milliard i året. Et sentralt tema på  vannskadedagen er hva som er årsaken til at problemet og vannskadene vokser, i en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før. - Er det regelverket og forskriftene for kompliserte? - Er det dårlig håndverk og utførelse? - Er dokumentasjonen om hva som egentlig  er årsakene til vannskader problemet? Mange hevder dessuten at statistikkene som forsikringsbransjen presenterer er for dårlige, og sier egentlig ikke hva de direkte årsakene vannskadene er. At kan være et problem for å angripe vannskadene på en god og riktig måte. Husk å meld deg på! Norsk Vannskadedag 2021 finner sted i Tromsø 30.september, deretter i Bergen 28. oktober. Her vil det være mye matnyttig for både byggherrer, rådgivere og rørleggere. Program og påmelding finner du her