Avdelingsleder entreprise Trondheim

  0

  GK Elektro

  GK Elektro er et selskap i GK Gruppen, og opererer i sterk samhandling med GKs andre fag for å levere helthetlige tekniske entrepriser og tjenester til nye og eksisterende bygg. GK Elektro er i 2016 etablert i Østfold, Romerike, Oslo, Asker, Hamar, Bergen, Trondheim og Tromsø og vi er i overkant av 350 medarbeidere. GK Gruppen omsetter for nesten 5 milliarder kroner og har ca. 2900 ansatte i skandianvia.

  GK Elektro har fokus på et sterkt fagmiljø, godt samarbeid og en positiv hverdag. De ansatte i GK Elektro jobber tett sammen for felles mål og arbeidsmiljøet er lystbetont og uformelt. Avdelingen betjener entrepriseprosjekter i hele Trøndelag område. Du må være fagorientert og trives med å jobbe i et flerfaglig teknisk miljø sammen med øvrige GK-fag.
  Som avdelingsleder i GK Elektro har du det overordnede ansvaret for å organisere, utvikle og ivareta den daglige driften i avdelingen, samt være en motivator for avdelingens ansatte.
  I mai 2017 flytter vi inn i nye flotte lokaler hvor vi blir samlokalisert med GK Inneklima og GK Rør for et enda bedre tverrfaglig samarbeid.

  Viktigste arbeidsoppgaver:

  • Personal, resultat og budsjettansvar
  • Lede avdelingen iht. bedriftens verdier, handlingsplaner og budsjett
  • Utarbeide forslag til og evaluere operative mål, herunder handlingsplan, budsjett, bemanningsplan og markedsplan
  • Ansvarlig for opplæring i GKs prosess- og produksjonsrutiner (VIP og prosjektoppfølging)
  • Markedsføre avdelingen samt skape gode og tillitsfulle relasjoner med kunder og leverandører
  • Ha tett samarbeid med prosjektledere,kundeansvarlig mht. tilbud, anbud og prosjekter, samt følge opp ferdigmelding av prosjekt
  • Rapportere til distriktssjef

  Ønskede kvalifikasjoner: og egenskaper:

  • Fortrinnsvis ingeniørbakgrunn, eventuelt Teknisk Fagskole
  • Prosjektleder- og rådgivererfaring
  • Erfaring med kalkulasjon av prosjekter
  • Fordel med ledererfaring
  • Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape gode relasjoner både internt og ektsternt
  • Resultatorientert og fokus på økonomi
  • Strukturert
  • Generelt god IT kunnskap

  Vi kan tilby:

  • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
  • Kurs og etterutdanning
  • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
  • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
  • Bil- og telefonordning
  • Aktiv bedriftsidrett

  Kontaktperson: Tom Erik Olsen, Distriktssjef, tel. 9587 3574

  Søknadsfrist: 31.03.2017