Det jobbes fortsatt med å avdekke omfanget av virusangrepet som rammet hjemmesiden tirsdag 27. juni.
Byggmakker og rørleggerkjeden VB har signert en strategisk samarbeidsavtale med en estimert verdi på nærmere 160 millioner kroner.
Ja, vi i RIF og Arkitektbedriftene (AIN) er blant dem som er bekymret over at Kommunaldepartementet ikke har tatt innover seg flere av våre kritiske innsigelser. Vi poengterte at forslagene til nye TEK17 ville føre til en forringelse av bokvaliteten og ha negativ betydning for folkehelsen for kommende generasjoner, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening.
– Uansett hvilke systemer eller verktøy vi bruker for å skape mest mulig effektive og forutsigbare byggeprosesser, vil det være den enkeltes holdning og kulturelle ballast som er mest avgjørende for om det blir et vellykket prosjekt.
Modellbasert samhandling på tvers av fag og aktører er en nøkkelfaktor for å være konkurransedyktig, mener COWI. En helhetlig satsing på BIM har styrket COWI som en av landets ledende rådgivere innen prosjektering av infrastruktur.
Svein H. Dahle er ansatt som administrerende direktør i GKs nyetablerte selskap GK Sikkerhet AS. Han skal lede satsningen GK gjør i det norske markedet innen løsninger for adgangskontroll, brannalarm, innbruddsalarm og kameraovervåking.
Desentral ventilasjon er den løsningen som erfaringsmessig gir de mest fornøyde brukerne, men løsningen krever et egnet sted for boligaggregatet. Bransjen ønsker at beboeren skal få et godt inneklima, og det er enklest og mest robust når hver boenhet har eget system, sier styreformann Steinar Holm i VKE.
SGP Armatec har inngått et samarbeid med tyske Consolar Energisysteme GmbH om å representere deres produkter på det norske markedet. Consolar tilbyr solvarme og miljøvennlige produkter innenfor vannbåren varme.
AF Energi & Miljøteknikk er tildelt kontrakt K302 Varme- og kjøleanlegg for Statsbygg på Campus Ås. Entreprisen omfatter leveranse og installasjon av utstyr til kjøleproduksjon, varmegjenvinning og termisk kjøleenergilagring samt tilhørende distribusjonsnett. Brutto bygningsareal er 63.000 m2 i tillegg til tekniske mellometasjer. Varme- og kjøleanlegget er planlagt delvis prefabrikkert i moduler og satt sammen på stedet for å sikre god...
Har du tenkt på hvor mye det betyr å gjøre dine medarbeidere gode? På ettermiddagen 19. oktober, under Bygg Reis Deg-messen, arrangerer Mesterbrevnemnda eget seminar med mesterlig ledelse som hovedtema. 
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com