VA/VVS-møteplass -2016

Under VA/VVS-møteplass sist uke presenterte Menon Economics en status rapport om tilstanden i norsk VA- og VVS bransje. Innholdet gikk blant annet på om dagens organisering av verdikjeden i bransjen er egnet til å møte morgendagens utfordringer.
vvs_brandstory
vvs_brandstory