Ledige stillinger

Senior Systemkonsulent, GK Konsern Oslo

Vi vil ansette deg som brenner for å forbedre operative prosesser gjennom å implementere fleksible IT systemer. GKs IT-funksjon utvikler, forvalter og drifter moderne systemer og infrastruktur. IT-funksjonen består av 14 personer og er organisert som en konsernstab, vi leverer komplette IT løsninger til GK sine 1850 ansatte i hele Skandinavia. Vår målsetning er å levere bransjens ledende systemer for å øke GK sin konkurransekraft. Vi har høye ambisjoner og skal styrke IT funksjonen med flere systemkonsulenter.  Arbeidssted er Oslo, i Miljøhuset på Ryen.

Arbeidsoppgaver:
• I samarbeid med linjeorganisasjonen, forbedre operative prosesser gjennom bruk av IT
• Anskaffe, utvikle og forvalte webløsninger, mobile applikasjoner og integrasjoner
• Lede og delta i prosjekter for videreutvikling og implementering av nye og eksisterende systemer
• Gjennomføre tiltak for å minimere arbeidet med opplæring i og drift av systemer
• Styring av eksterne konsulenter og underleverandører

Ønskede kvalifikasjoner:
• Min. 5 års relevant erfaring innen prosessforbedringer, systemutvikling eller systemforvaltning
• Engasjert i morgendagens teknologi og interesse for forretningsutvikling
• Pragmatisk, løsningsorientert og motiverende i vårt team
• Erfaring og interesse innen noen av følgende områder er spesielt interessant: Mobile løsninger for teknikere, Microsoft Dynamics AX, Sharepoint, Kundeportal, Integrasjon av applikasjoner, E-handel

Vi kan tilby:
• Utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
• Ubyråkratisk organisasjon med stor grad av påvirkningsmulighet
• En krevende stilling i en offensiv bedrift i vekst, med solid økonomi og et langsiktig tankesett

Søknadsfrist: 10.11.2014 
Søk på stillingen her


Montasjeleder Entreprise, Hamar/Lillehammer

GK's entrepriseavdeling på Lillehammer og Hamar søker etter montasjeleder. Avdelingen har i dag 5 prosjektledere og vi ønsker å styrke vår virksomhet yttligere med en montasjeleder. Avdelingen omsetter for ca 60 MNOK. 

Arbeidsoppgaver:
• Administrere og organisere egen og eksterne montører i prosjekter
• Ha ansvar for innkjøp og logistikk i prosjekter
• Ansvar for at den daglige driften av tildelt prosjekt er iht. avtalt drift, økonomi og kvalitet
• Bidra positivt til tverrfaglig samarbeid på byggeplass

Ønskede kvalifikasjoner:
• God faglig kompetanse
• Erfaring fra arbeidsledelse
• Gode kommunikasjonsevner og initiativtaker til tidlig problemløsning
• Selvgående og administrativ ryddig
• Generelt god IT kunnskap

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
• Kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
• Bil- og telefonordning

Søknadsfrist: 21.11.2014 
Søk på stillingen her
                Nå søker vi etter servicerørleggere i Oslo og Ski

Jobb hos en av Norges ledende tekniske entreprenører!

NVS har som visjon å være Norges ledende tekniske entreprenør og en bedrift hvor medarbeiderne trives og utvikles gjennom å investere i den enkeltes kompetanse - en bedrift som skal være førstevalg for stadig flere!

NVS er i konstant utvikling, og har sin egen “skole” for utvikling av alle nivåer. Vi er stolte av å kunne tilby våre ansatte en trygg arbeidsplass som gir gode medarbeidere mulighet for spennende utvikling.

Se våre ledige stillinger her

Vi vokser jevnt og er kontinuerlig på jakt etter gode medarbeidere.

Serviceteknikar ventilasjon, Sogn og Sunnfjord

Caverion i Sogn og Sunnfjord består av ca. 90 dyktige medarbeidarar og vi har oppdrag innan alle tekniske fag.
Som bedrift ligg Caverion heilt i front i innføring av nye teknologiske løysingar for alle typar bygg og vi legg stor vekt på å skape eit positivt, utviklande og sikkert arbeidsmiljø.

Caverion har som målsetjing å ha bransjen sine dyktigaste medarbeidarar på alle nivå i selskapet.
Vi har m.a. Caverion Academy med omfattande opplæringsprogram og vi tilbyr gode muligheter for karriereutvikling.

Vil du vere ein del av den mest framtidsretta tekniske bedrifta i Norden?
Kontakt oss omgåande!


Dine arbeidsoppgåver vil vere servicearbeid, feilsøking, idriftsetjing og innregulering av ventilasjonsanlegg, samt kundebehandling.

Vi søkjer deg som har fagbrev elektro, noko erfaring frå servicearbeid.

Sidan arbeidet inneber mykje kundekontakt, er det viktig at du trivest med dette, samtidig som du er ryddig og kvalitetsfokusert.
Det er og ein fordel om du er komfortabel med bruk av PC som arbeidsverktøy sidan dette er noko vi brukar aktivt.

Vi har som målsetting å rekruttere fleire kvinner til Caverion, og oppfordrar også kvinner til å søkje.

Caverions medarbeidergaranti
Som medarbeider i Caverion skal du:

• Få mulighet til å utvikle deg faglig og personlig i et flerfaglig miljø
• Ha mulighet til å trives i et positivt arbeidsmiljø hvor medarbeidertilfredsheten jevnlig blir målt gjennom Caverions medarbeiderundersøkelse
• Jobbe trygt i bransjens beste system innen Helse, Miljø og Sikkerhet
• Ha pensjons- og forsikringsordninger som gir trygghet for deg og din familie
• Arbeide i en bedrift som vektlegger ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard

Søknadsfrist: snarest
Søk på stillingen her

Prosjektmedarbeider, GK Bergen Kulde

GK Kulde er en av landets største kuldeentreprenører med 10 avdelinger rundt om i landet, og omsetter for rundt 200 millioner kroner. Vi jobber innfor klimakjøling, IT kjøling, varmepmper, energisentraler og kjøl & frys. GK har 100 faglærte kuldemontører med F-gass sertifikat i katergori 1. GK Kulde har egen import av kjølemaskiner og varmepumper fra RC Group i Italia. Som følge av økende oppdragsmengde ved kuldeavdelingen i Bergen søker vi Prosjektmedarbeider.

Arbeidsoppgaver:
• Gjennomføre beregninger og dimensjoneringsarbeid i henhold til arbeidsoppdrag i det enkelte prosjekt og beskrevne rutine
• Kalkulasjon
• Rapportere og foreslå forbederingstiltak som er tjenlig for kunden og GK, Prosjektgjennomføring
• Sette seg inn i kundens krav og planlegge hvordan oppdraget skal gjennomføres mest mulig rasjonelt og kostnadseffektivt

Ønskede kvalifikasjoner:
• Teknisk fagskole, fagbrev eller tilsvarende bransje erfaring
• Problemløser, serviceinnstilt og utadvent
• Gode kommunikasjon og koordineringsevner, ryddig og strukturert
• Generelt god IT kunnskap

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter, Kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold, Bil- og telefonordning

Søknadsfrist: 31.10.2014 
Søk på stillingen her

Kuldemontører, GK Bergen Kulde

GK Kulde er en av landets største kuldeentreprenører med 10 avdelinger rundt om i landet, og omsetter for rundt 200 millioner kroner. Vi jobber innfor klimakjøling, IT kjøling, varmepumper, energisentraler og kjøl & frys. GK har 100 faglærte kuldemontører med F-gass sertifikat i katergori 1. GK Kulde har egen import av kjølemaskiner og varmepumper fra RC Group i Italia. Som følge av økende oppdragsmengde ved kuldeavdelingen i Bergen søker vi kuldemontør.

Arbeidsoppgaver:
• Service og vedlikehold av kulde- og varmepumpeanlegg
• Montering og igangkjøring av nyinstallasjoner
• Kundeansvar og engasjement
• Foreslå og gjennomføre systemforbedringer som tjenlig for kunden

Ønskede kvalifikasjoner:
• Fortrinnsvis fagbrev som kuldemontør/-tekniker. Personer med relevant erfaring kan også søke
• Kunnskap om isvannsmaskiner/systemer er en fordel
• God generell teknisk innsikt i elektro, vannsystemer og ventilasjon
• Serviceinnstilt og samarbeidsorientert, Selvstendig og initiativrik

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter, kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold, bil- og telefonordning
  
Søknadsfrist: 
31.10.2014
Søk på stillingen her

Teknisk support / Innesalg / Tilbud

Den norske virksomheten Purus Joti AS jobber kontinuerlig for å styrke sin posisjon som ledende innenfor sine produktområder i VVS bransjen. Vi ønsker å styrke vår stab med en ny medarbeider innen teknisk support.

Arbeidsoppgaver:
• Salgsstøtte overfor kunder og samarbeidspartnere
• Teknisk rådgivning og prosjektbistand
• Produktveiledning, priser og spesifikasjoner
• Produktpresentasjoner og opplæring
• Ordreregistrering

Kvalifikasjoner:
• Du har VVS-teknisk bakgrunn som tekniker, håndverker eller lignende
• Du har kjennskap til byggebransjen generelt
• Du har erfaring med bruk av PC/dataverktøy og har god kjennskap til MS-Office
• Som person er du utadvendt, positiv og engasjert, og trives med kundekontakt
• Du liker varierte arbeidsoppgaver og tar gjerne i et tak
• Du har god formidlingsevne skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:
• Faglig opplæring hos produsent i Danmark og Sverige
• Lyse, fine lokaler i Ski og treningsmuligheter
• Konkurransedyktige betingelser
• Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
• Mulighet til å bidra i et ambisiøst selskap med mye aktivitet og vekst

Søknad
CV samt kortfattet søknad sendes snarest til: [email protected] Eventuelle spørsmål om stillingen rettes til To Bemanning ved Sarah Launy (48 22 20 77) eller Birger Vestby (48 21 25 65).

To Bemanning Drift AS er et bemannings- og rekrutteringsbyrå med lang erfaring og spesialkompetanse i tekniske bransjer, som VVS, elkraft, logistikk og mye mer. Vi skaffer fagfolk og ingeniører til noen av markedets mest attraktive stillinger. Mer informasjon finner du på vår hjemmeside: www.tobemanning.no.

Key Account Manager for riksdekkende kunde - ventilasjon, kulde, rør, GK Stavanger

GK NORGE AS har en rekke store kunder gjennom riksdekkende avtaler. I det daglige ivaretas disse kundene gjennom et av våre mange avdelingskontorer, ut over dette har vi en sentral bemanning for å koordinere kundedialogen og leveransen. Vi har sterk ordreinngang innenfor segmentet av riksdekkende kunder og søker derfor etter en person som skal inngå i vårt team som sentral forvalter av en eller flere riksdekkende avtaler. 

Arbeidsoppgaver:
• Key Account Manager ansvar for gitt kunde med økonomisk ansvar
• Utstrakt kundedialog og ansvarlig for kundetilfredshet
• Salg av GK sine konsepter
• Administrative oppgaver rundt kontrakten, tilbud og oppfølging av kunde
• Forhandlinger med kunde
• Implementering av inngåtte avtaler

Ønskede kvalifikasjoner:
• Dokumentert relevant erfaring innen salg og salgsledelse
• Gode kommunikasjonsevner, utadvendt og serviceinnsitilt
• Resultaltorientert, god forretningssans og profittnerve
• Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i team
• Beherske MS-Office programmer/generell god datakunnskap
• Utdannelse på høgskolenivå, teknisk og/eller merkantilt. Personlig egnethet kan veie opp for manglende formalkompetanse

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i  en utvilkende og ekspanderende avdeling, i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Meget godt arbeidsmiljø, der DU vil kunne være en positiv påvirker i våre helt nye lokaler
• Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
• Kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjon-, lønns-, bil-, telefon og forsikringsordninger

Kontorstedet vil være Luramyrveien 17, Sandnes, ved Kvadrat.

Vennligst oppgi dine referanser i søknaden.

Søknadsfrist: 26.10.2014 
Søk på stillingen her

Prosjektledere Entreprise, Hamar/Lillehammer

Gk's kontorsteder på Lillehammer og Hamar søker etter prosjektledere til entrepriseavdelingen. Avdelingen har i dag 5 ansatte som til daglig utfører entrepriseoppdrag i distrikt Hedamark/Oppland og omsetter for ca 60 MNOK.

Arbeidsoppgaver:
• Lede og følge opp egne prosjekter på byggeplass
• Teknisk, økonomisk og fremdriftsansvar for egne prosjekter
• Oppfølging av underleverandører/ partnere
• Kundekontakt og salg
• HMS- og kvalitetsansvarlig for egne prosjekter
• Fagområder er ventilasjon, kjøling, automatikk og enøk

Ønskede kvalifikasjoner:
• Ingeniørkompetanse VVS
• Relevant erfaring en fordel, gjerne bakgrunn fra håndtverkfag
• Resultatorientert
• Evne til god kommunikasjon
• Utadvendt og serviceinnstilt
• Generelt god IT kunnskap

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
• Kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
• Bil- og telefonordning

Søknadsfrist: 21.11.2014
Søk på stillingen herVi øker satsingen i Norge og søker: Salgsingeniør VVS

Belimo skal levere kvalitet til sine kunder. Ikke bare i form av markedsledende produkter, men også i form av service, oppfølging og veiledning. Målet i Norge er å vokse innenfor vårt segment samt å yte markedets beste service. Vi skal være der prosjekter settes i gang, og vi skal være en naturlig partner for såvel rådgivere som byggherrer og konsulenter.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
I stillingen som salgsingeniør VVS får du ansvar for salgsvekst og kundeoppfølging, enten for spesifikke produkter eller kunder. Dette skal gjøres via oppsøkende salg, først og fremst i vekstområdene rundt Oslofjorden og i de største byene. Du skal kjenne til kommende prosjekter og komme med i disse som underleverandør. Du skal holde kundedatabasen ajour, og sørge for økt markedskunnskap inn i Belimo.

Vi ønsker at du:
•er VVS-ingeniør, eller har tilsvarende realkompetanse
•har salgserfaring og god kjennskap til bransjen, med et relevant nettverk
•arbeider effektivt, strukturert og systematisk, og evner å booke kundebesøk og bygge langsiktige relasjoner
•har driv og pågangsmot, og ser muligheter heller enn begrensninger
•kommuniserer og formidler godt på norsk og engelsk, gjerne også på tysk

Vi tilbyr deg:
I Belimo får du en spennede stilling i et solid konsern med god økonomi og et godt renommé på markedet. Du får arbeide med markedsledende produkter, og vil få god opplæring ved hovedkontoret i Sveits. Via våre internasjonale kollegaer med stor fag- og bransjekunnskap får du ideéer og impulser fra hele verden. Du får firmabil/bilordning og ellers konkurransedyktige betingelser. Vi har en flat organisasjon, og du vil rapportere til adm.direktør.

Søknadsfrist: 9.11.2014
Tiltredelse: Snarest
Arbeidssted: Bryn i Oslo
Hjemmeside: http://www.belimo.eu
Send søknad

Kontaktpersoner: Karin M. Jensen, BELIMO, mob: 913 29 555 eller Stig Solberg, IMPACT AS mob: 916 35 552  

Kuldemontør, GK Oslo Kulde

GK Kulde er en av landets største kuldeentreprenører med 10 avdelinger rundt om i landet, og omsetter for rundt 200 millioner kroner. Vi jobber innenfor klimakjøling, IT kjøling, varmepumper, energisentraler og kjøl & frys. GK har 100 faglærte kuldemontører med F-gass sertifikat i katergori 1. GK Kulde har egen import av kjølemaskiner og varmepumper fra RC Group i Italia. Som følge av økende oppdragsmengde ved kuldeavdelingen i Oslo søker vi kuldemontør.

Arbeidsoppgaver:
• Service og vedlikehold av kulde- og varmeanlegg
• Montering og igangkjøring av nyinstallasjoner
• Kundeansvar og engasjement
• Foreslå og gjennomføre systemforbedringer som er tjenlig for kunden

Ønskede kvalifikasjoner:
• Fagbrev som kuldemontør/-tekniker
• Kunnskap om isvannsmaskiner/systemer er en fordel
• God generell teknisk innsikt i elektro og automatikk
• Serviceinnstilt og samarbeidsorientert
• Selvstendig og initiativrik

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
• Kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
• Bil- og telefonordning

Søknadsfrist: 01.11.2014 
Søk på stillingen her


Servicetekniker klima, Bergen

Caverions serviceavdeling i Bergen består av 80 dyktige medarbeidere fordelt på alle tekniske fag.

Vårt mål er å levere gjennomtenkte, tidsriktige løsninger til fornøyde brukere.

Vi vedlikeholder disse ved hjelp av ServiFlex™, vårt unike serviceprogram som ivaretar alle tekniske fag.

Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver, konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode sosiale ordninger.
Vårt mål er å levere gjennomtenkte, tidsriktige bygg til fornøyde brukere og å vedlikeholde disse ved hjelp av ServiFlex, vårt unike serviceprogram som ivaretar alle tekniske fag.

Vil du være en del av en av de mest fremtidsrettede tekniske bedriften i Norden?
Ta kontakt.

Vi søker deg som ønsker å delta aktivt i et energisk, hektisk og trivelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.

Caverion i Bergen leverer klimaløsninger til næringsbygg.

Dine arbeidsoppgaver vil innebære serviceoppdrag innen fagområdet ventilasjon og klima.
Arbeids erfaring/fagbrev innen fagene ventilasjon/klima/automasjon/elektro er ønskelig.
Søkere uten fagbrev men med relevant erfaring oppfordres også å søke.

Du er med på å utvikle din egen arbeidsplass og vi ser for oss at du er selvstendig, positiv, ansvarsbevisst og kvalitetsfokusert.
Du må kunne kommunisere godt i norsk muntlig og skriftlig.

Vi har som målsetting å rekruttere flere kvinner til Caverion, og oppfordrer også kvinner til å søke.

Caverions medarbeidergaranti
Som medarbeider i Caverion skal du:

• Få mulighet til å utvikle deg faglig og personlig i et flerfaglig miljø
• Ha mulighet til å trives i et positivt arbeidsmiljø hvor medarbeidertilfredsheten jevnlig blir målt gjennom vår medarbeiderundersøkelse
• Jobbe trygt i bransjens beste system innen Helse, Miljø og Sikkerhet
• Ha pensjons- og forsikringsordninger som gir trygghet for deg og din familie
• Arbeide i en bedrift som vektlegger ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard

Søknadsfrist: Snarest
Søk på stillingen her

Servicerørleggere; Caverion Oslo

Caverions avdeling Oslo service er teknisk tverrfaglig innen de fleste fagområder.
Dette gjør oss til et kompetansesenter for tverrfaglige prosjekter, og gir unike muligheter for den som ønsker å utvikle seg i en moderne avdeling.

Nå trenger vi flere med på laget og søker servicerørleggere til avdelingen vår.

Arbeidsoppgaver:
• Ulike serviceoppdrag mot offentlige og proffkunder
• Små og mellomstore prosjekter

Kvalifikasjoner/egenskaper:
• Erfaren rørlegger med svennebrev
• Gode samarbeidsevner
• God VVS teknisk forståelse
• Serviceinnstilt

Vi ser for oss at du er en utadvendt, positiv, omgjengelig og serviceorientert person med kremmerånd og egenskaper som relasjonsbygger.

Vi har som målsetting å rekruttere flere kvinner til Caverion, og oppfordrer også kvinner til å søke.

Caverions medarbeidergaranti
Som medarbeider i Caverion skal du:

• Få mulighet til å utvikle deg faglig og personlig i et flerfaglig miljø
• Ha mulighet til å trives i et positivt arbeidsmiljø hvor medarbeidertilfredsheten jevnlig blir målt gjennom vår medarbeiderundersøkelse
• Jobbe trygt i bransjens beste system innen Helse, Miljø og Sikkerhet
• Ha pensjons- og forsikringsordninger som gir trygghet for deg og din familie
• Arbeide i en bedrift som vektlegger ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard

Søknadsfrist: Snarest
Søk på stillingen her

Servicesjef, Caverion Trondheim

Caverion i Trondheims serviceavdeling består av 100 dyktige medarbeidere fordelt på alle tekniske fag.

Vårt mål er å levere gjennomtenkte, tidsriktige løsninger til fornøyde brukere.
Vi vedlikeholder disse ved hjelp av ServiFlex™, vårt unike serviceprogram som ivaretar alle tekniske fag.

Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver, konkurransedyktige lønnsbetingelser og sosiale ordninger.

Som servicesjef får du ansvar for den daglige oppfølging og ledelse av medarbeidere i ServiFlex-enheten.
Du blir ansvarlig for avdelingens resultater gjennom styring av interne og eksterne ressurser og du får ansvar for egen portefølje med strategiske kunder.

Kompetansekrav: 
• Bachelorgrad innen relevant studieretning. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
• Arbeidserfaring innen bla. arbeid med langsiktige kunderelasjoner og kundeutvikling
• Sterk forretningsforståelse
• Lederkompetanse
• HMS for arbeidsledere
• Førerkort klasse B

Arbeidsoppgaver:
• Lede ServiFlex teamet slik at de leverer målbare resultater
• Sikre at avdelingens resultat er i tråd med angitte strategiske mål
• Sikre at ansatte i avdelingen har de nødvendige ferdigheter og kompetanse til å gjøre jobben sin i henhold til krav og forventninger
• Kontrollere kostnader gjennom effektiv styring av avdelingen
• Utvikle og vedlikeholde godt samarbeid og kommunikasjon med interne / eksterne kunder for å oppnå forventede resultater
• Demonstrere forretningsforståelse samt teknisk og kommersiell erfaring i møte med kunder

Egenskaper:
• Du er selvstendig, ansvarsbevisst og fokusert på å gjøre våre kunder fornøyde
• Fremoverlent og sulten på å lykkes

Vi har som målsetting å rekruttere flere kvinner til Caverion, og oppfordrer også kvinner til å søke.

Caverions medarbeidergaranti
Som medarbeider i Caverion skal du
:
• Få mulighet til å utvikle deg faglig og personlig i et flerfaglig miljø
• Ha mulighet til å trives i et positivt arbeidsmiljø hvor medarbeidertilfredsheten jevnlig blir målt gjennom vår medarbeiderundersøkelse
• Jobbe trygt i bransjens beste system innen Helse, Miljø og Sikkerhet
• Ha pensjons- og forsikringsordninger som gir trygghet for deg og din familie
• Arbeide i en bedrift som vektlegger ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard

Søknadsfrist: Snarest
Søk på stillingen her

Prosjektleder GK Rør Romerike, Kjeller

GK Rør er en av landets ledende rørentreprenører. Vi er 300 ansatte fordelt på entreprise og service. Vi tilbyr alle typer tekniske løsninger innen fjernvarme, varmeanlegg, varmepumper, kjøleanlegg sprinkleranlegg, sanitær- og baderom. Virksomheten er eid av GK Norge AS, som er en totalteknisk entreprenør og servicepartner.

Vi opplever økende ordrereserver, og søker nå en ny Prosjektleder til vårt distrikt på Romerike.

Arbeidsoppgaver:
• Oppfølging og ledelse av prosjekter
• Valg av leverandører og tekniske løsninger
• Bemanningsplanlegging og -oppfølging
• Økonomioppfølging, herunder kalkulasjon, estimeringer og faktureringsplaner
• Oppfølging og utvikling av kundeporteføljen

Ønskede kvalifikasjoner:
• Ingeniørkompetanse med relevant fagkrets, evt. solid rørteknisk bakgrunn
• Gjerne prosjektledererfaring, men også annen relevant bransjeerfaring er interessant
• Handlekraftig, selvstendig og løsningsorientert
• Gode lederegenskaper, herunder spesielt gode kommunikasjonsevner
• Resultatorientert med økonomisk forståelse

Vi kan tilby:
• Et trivelig og faglig sterkt arbeidsmiljø
• Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
• Ryddige arbeidsforhold med konkurransedyktige betingelser
• Arbeidssted er Kjeller på Romerike

Søknadsfrist: 27.10.2014
Søk på stillingen her

Prosjektingeniør, GK Tromsø

GK Norge AS, avd.Tromsø har 22 engasjerte ansatte innenfor fagene Entreprise, Service, Automasjon og Energi. Vi er lokalisert i Strandveien 144c i Tromsø. 

Arbeidsoppgaver:
• Gjennomføre prosjektering-og programmering i henhold til arbeidsoppdarg i det enkelte prosjekt og beskrevne rutine
• Rapportere og foreslå forbederingstiltak som er tjenlig for kunden og GK
• Sette seg inn i kundens krav og planlegge hvordan oppdraget skal gjennomføres mest mulig rasjonelt og kostnadseffektivt

Ønskede kvalifikasjoner:
• Ingeniør, teknisk fagskole eller tilsvarende
• Problemløser
• Gode kommunikasjon og koordineringsevner
• Generelt god IT kunnskap

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
• Kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
• Bil- og telefonordning

Søknadsfrist: 31.10.2014
Søk på stillingen her


Vi er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere

Sjekk ledige stillinger på vår hjemmeside.

Serviceleder - Klimaservice, Bodø

Som serviceleder får du ansvaret for levering av klimaanlegg til private og offentlige servicepartnere.
Ansvar for tekniske løsninger, økonomi, fremdrift og kundetilfredshet.

Arbeidsoppgaver:
•Ansvar for gjennomføring av serviceprosjekter og serviceavtaler.
• Innkjøp.
• Kommunikasjon med sluttkunde og oppdragsgiver.
• Kvalitetssikring og HMS.
• Koordinering av ressurser for teknisk gjennomføring.

Kvalifikasjoner
• Allsidig erfaring innen ventilasjonsfaget
• Grunnleggende kunnskap innen varme- og kjøleanlegg.
• Manglende formell utdanning kan kompenseres med erfaring.

Utdanningsretning:
• Håndverksfag
• Elektronikk / Elektro / Telekom.

Utdanningsnivå:
• Videregående skole

Personlige egenskaper:
• God serviceinnstilling.
• Evnen til å arbeide selvstendig og i team.
• Godt humør og evne til å lede og mitivere medarbeidere.

Vi tilbyr
• Utfordrende oppgaver i en meget solid bedrift.
• konkurransedyktige betingelser
• Meget gode pensjonsordninger
• Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer
• Eget kompetanseutviklingsprogram - Orasskolen
• Jobb hos markedslederen i Norge

Søknadsfrist: 26.09.2014
Søk på stillingen her

Prosjektleder entreprise, GK Romerike

GK's entrepriseavdeling på Romerike er i vekst og søker i den anledning ny prosjektleder. Vi holder til i lyse og fine lokaler i Jogstadveien 25 på Kjeller. Avdelingen har i dag 4 ansatte og omsetter for ca 30 MNOK. Avdelingen jobber med fagområdene ventilasjon og inneklima.

Arbeidsoppgaver:
• Lede og følge opp egne prosjekter på byggeplass
• Teknisk, økonomisk og fremdriftsansvar for egne prosjekter
• Oppfølging av underleverandører/ partnere
• Kundekontakt og salg
• HMS- og kvalitetsansvarlig for egne prosjekter
• Fagområder er ventilasjon, kjøling, automatikk og enøk

Ønskede kvalifikasjoner:
• Ingeniørkompetanse VVS
• Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
• Resultatorientert
• Evne til god kommunikasjon
• Utadvendt og serviceinnstilt
• Generelt god IT kunnskap

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
• Kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
• Bil- og telefonordning

Søknadsfrist: 31.10.2014 
Søk på stillingen her


Kundeansvarlig, GK Bergen Kulde

GK Kulde er en av landets største kuldeentreprenører med 10 avdelinger rundt om i landet, og omsetter for rundt 200 millioner kroner. Vi jobber innfor klimakjøling, IT kjøling, varmepmper, energisentraler og kjøl & frys. GK har 100 faglærte kuldemontører med F-gass sertifikat i katergori 1. GK Kulde har egen import av kjølemaskiner og varmepumper fra RC Group i Italia. Som følge av økende oppdragsmengde ved kuldeavdelingen i Bergen søker vi kundeansvarlig.

Arbeidsoppgaver:
• Pleie og bygge relasjoner med eksisterende og nye kunder
• Salg av serviceordre og prosjekter til nye og eksisterende kunder
• Oppfølning av serviceavtaler, serviceordre og prosjekter med eksisterende kunder.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Fagbrev kuldemontør eller annen relevant bransjebakgrunn
• Serviceinnstilt og initiativrik
• Generelt god IT kunnskap
• Gode kommunikasjonsevner og god relasjonsbygger
• Evne til å jobbe strukturert og systematisk

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
• Kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold, bil- og telefonordning
    
Søknadsfrist: 31.10.2014 
Søk på stillingen her

Dyktige medarbeidere T3 Klima Trøndelag AS, GK Malm

GK NORGE AS kjøpte 1.juli d.å T3 Klima Trøndelag AS på Malm, og navnet blir fra 1.januar 2015 GK Malm AS. På Malm har vi moderne lokaler og verksted, og her vil produksjonen av kanaler/utstyr til GK region Midt og deler av GK region Nord foregå. GK NORGE AS har med blant annet oppkjøpet av T3 Klima Trøndelag AS som mål å øke omsetningen i Nord-Trøndelag til 50 millioner i løpet av en 3-års periode.

Vi søker derfor etter flere dyktige medarbeidere:
- Ventilasjonsmontører
- Blikkenslagere
- Baser
- Hjelpearbeidere
- Montører

Arbeidssted er anlegg fortrinnsvis i Nord-Trøndelag.
Alle søknader behandles fortløpende og konfidensielt.

Arbeidsoppgaver:
• Montere ventilasjonsanlegg
• Opplaging av kanaler/beslag
• Blikkenslagerarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:
• Svennebrev ventilasjon/blikkenslager
• Erfaring i faget
• Serviceinnstilt, positiv, lærevillig og samarbeidsvillig
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Annen relevat erfaring fra byggebransjen

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Konkurransedyktige betingelser
• Jobbe i team med erfarne og dyktige medarbeidere
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Tariffavtale
• Gode lønns- og bilavtaler for rett person
• Fleksibilitet i forhold til ferie

Søknadsfrist: Snarest 
Søk på stillingen her 

Salgskonsulent i Østlandsområdet

Waterguard ønsker å styrke organisasjonen med en motivert medarbeider.

Du vil bli en del av et team som jobber tett sammen med grossister, rørleggere og aktører i bygge bransjen med hovedvekt på relasjonsbygging.
Arbeidet vil foregå ut fra kontoret i Drammen, men med stor aktivitet på Østlandsområdet.

Arbeidsoppgaver: 
- Operativt salg
- Serviceoppdrag
- Teknisk support
- Reklamasjonshåndtering

Ønskede kvalifikasjoner:
- Fagbrev som rørlegger
- Gode selgeregenskaper
- God relasjonsbygger
- Løsningsorientert
- Førerkort kl B

Personlige egenskaper:
- Selvstendig og strukturert
- Positiv og service innstilt
- Pliktoppfyllende
- God evne til å skape relasjoner og tillit hos kunder

Vi tilbyr:
- En variert jobb i et trivelig og positivt arbeidsmiljø
- Ordnede arbeidsforhold
- Gode lønnsbetingelser
- Firmabil
- Noe reising med overnatting må påregnes

Spørsmål til stillingen:
Kontakt Seniorkonsulent i Partner 1 Bemanning Marianne Winnes tlf: 920 66 268 eller mail: [email protected]

Søknadsfrist: Snarest

Rørleggere / Baser, Romerike

GK Rør Romerike ble etablert 1. januar 2014, og består i dag av 10 medarbeidere. Vi har økende ordrereserver og vi søker derfor etter flere Rørleggere og Baser til våre prosjekter.  

Arbeidsoppgaver:
• Utføre varierte rørleggerarbeider på en faglig sikker og god måte
• Håndtere kunder og samarbeidspartnere på en profesjonell og tillitsvekkende måte
• Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner

Ønskede kvalifikasjoner:
• Svennebrev som Rørlegger med gode faglige ferdigheter
• Noen års erfaring i faget
• Førerkort klasse B/BE
• Serviceinnstilt og samarbeidsvillig
• Beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser
• Et meget godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
• Arbeidssted er Kjeller

Søknadsfrist: 27.10.2014 
Søk på stillingen herProsjektledere TotalTekniske Entrepriser, GK Oslo

Region Oslo er et av seks regionskontorer i GK Norge AS. Vi har en forventet omsetning på ca. 500 mill. kr. i 2014. Vi holder til i Miljøhuset GK, sentralt på Ryen.

Da vår oppdragsmengde er økende ønsker vi å ansette to prosjektledere til TotalTekniske Entrepriser, med tilhørighet til GK Kulde. Det er ønskelig med en prosjektleder som har interesse for prosjektledelse og tverrfaglig systemforståelse. Arbeidsoppgavene vil bli faglig utfordrende og oversikt over byggeprosessen vil være et nøkkelord. Energi er en voksende bidragsyter til høye kostnader hos våre kunder. Vil du være med å bidra?

Arbeidsoppgaver:
• Lede og følge opp egne prosjekter på byggeplass
• Teknisk, økonomisk og fremdriftsansvar for egne prosjekter
• Oppfølging av underleverandører/ partnere
• Løsningssalg og Kundekontakt
• Utvikle muligheter hos eksisterende kunder
• HMS- og kvalitetsansvarlig for egne prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:
• Ingeniør/KEM Energi/VVS/Elektro/Kulde/prosjektleder med system og energi-interesse.
• Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende teoretisk utdanning
• Resultatorientert
• Evne til god kommunikasjon
• Utadvendt, blid og serviceinnstilt

Vi kan tilby:
• Plassert i GK Kulde vil du omgås vår faglige ekspertise på feltet i hverdagen
• En spennende og selvstendig stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
• Kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
• Bil- og telefonordning

Søknadsfrist: 01.11.2014 
Søk på stillingen her


Serviceteknikere GR.L/Kjøl, Gjøvik/Hamar/Lillehammer

Vi har kontorer på Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Våre 50 ansatte utfører oppdrag innenfor entreprise, service og rehab. Avdelingene omsetter for 140 MNOK.

Arbeidsoppgaver:
• Service, vedlikehold og innregulering av ventilasjons- og klimaanlegg
• Kundeansvar og engasjement
• Foreslå og gjennomføre systemforbedringer

Ønskede kvalifikasjoner:
• Fortrinnsvis fagbrev Gr. L. eller kuldemontør/-tekniker. Personer med relevant erfaring kan også søke
• Kunnskap om isvannsmaskiner/systemer er en fordel
• God generell teknisk innsikt i elektro, vannsystemer og ventilasjon
• Serviceinnstilt og samarbeidsorientert
• Selvstendig og initiativrik

Vi kan tilby:
• En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
• Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
• Kurs og etterutdanning
• Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
• Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
• Bil- og telefonordning

Søknadsfrist: 21.11.2014
Søk på stillingen her

Kontaktperson:
Jan Olav Antonsen, Avdelingsleder Gjøvik
Mob: 932 33 760
Stig Uthushagen, Avdelingsleder Hamar
Mob: 932 33 767
Rolf Kristiansen, Avdelingsleder Lillehammer
Mob: 979 75 100
Per Ivar Ingvaldsen, Distriktssjef
Mob: 900 92 894Vi søker bransjens beste rørleggere, Caverion Bodø

Vi søker bransjens beste rørleggere til å betjene proffmarkedet
Vil du bli en del av den mest fremtidsrettede tekniske bedriften i Norden?
Caverion i Bodø trenger flere dyktige og engasjerte medarbeidere.

Caverion i Bodø består av ca. 120 dyktige medarbeidere, fordelt på alle tekniske fag, og vi arbeider i de fleste tilfeller som teknisk totalentreprenør.

Vårt mål er å levere gjennomtenkte, tidsriktige installasjoner i bygg til fornøyde brukere, for så å vedlikeholde disse ved hjelp av Serviflex, vårt unike serviceprogram som ivaretar alle tekniske fag.

Vår oppdragsmengde er økende og søker deg som er positiv, engasjert, og med den rette kompetansen som servicerørlegger hos oss.

Dine arbeidsoppgaver vil innebære:
• Service, montasje og vedlikehold innen næringsbygg og industri
• Utarbeide skreddersydde løsninger i samarbeid med dine kunder
• Være en viktig bidragsyter i et flerfaglig miljø

Siden arbeidet innebærer mye kundekontakt er det viktig at du trives med dette, samt at du er ryddig og kvalitetsfokusert.
Det er en fordel om du er komfortabel med PC som arbeidsverktøy, siden dette er noe vi bruker aktivt.
Stillingen krever fagbrev som rørlegger og førerkort for personbil.

Vi tilbyr:
• En spennende og utfordrende jobb
• Godt arbeidsmiljø
• Mulighet til å utvikle deg faglig og personlig i et flerfaglig miljø
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard
• En trygg arbeidsplass
• Lønn etter avtale

Vi har som målsetting å rekruttere flere kvinner til Caverion, og oppfordrer også kvinner til å søke.

Caverions medarbeidergaranti
Som medarbeider i Caverion skal du:

• Få mulighet til å utvikle deg faglig og personlig i et flerfaglig miljø
• Ha mulighet til å trives i et positivt arbeidsmiljø hvor medarbeidertilfredsheten jevnlig blir målt gjennom vår medarbeiderundersøkelse
• Jobbe trygt i bransjens beste system innen Helse, Miljø og Sikkerhet
• Ha pensjons- og forsikringsordninger som gir trygghet for deg og din familie
• Arbeide i en bedrift som vektlegger ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard

Søknadsfrist: snarest
Søk på stillingen her
» Se alle ledige stillinger
Aktuelt
SISTE KOMMENTARER
Nyhetsbrev
Aktuelle leverandører
Fremo - 106x60
Aiwell - 106x60
Lindab - 106x60
Kurs

Innregulering grunnkurs

Tid:  14.10.2014 -15.10.2014 
Sted:  SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3b, Oslo 
Pris:  8600 kr, inkl. lunsj og kursmateriell 


Dette 2-dagers kurs gir deltakerne praktiske og teoretiske kunnskaper om instrumentering, målemetoder, innreguleringsmetoder og anleggstekniske forutsetninger for innregulering av ventilasjonsanlegg. Kurset vil gi teknisk personell bedre muligheter til kontroll av egne anlegg.

På kurset gjennomgår vi proporsjonalmetoden og DPM-metoden, samt forskjellige metoder for måling av luftmengder med teori, demonstrasjoner og øvinger

Mer info om kurset

Påmelding

FG-900 Prosjektering av automatiske slokkesystemer - Sprinkler

For mer info om kurset, klikk her

FG-900 Utførelse / installasjon av automatiske slokkesystemer - Sprinkler

For mer info om kursene i Haugesund, klikk her.
» Se alle kurs
Nytt om navn
Rådgivende VVS
Seminarer

Inneklimadagen 2014, 30.oktober - Oslo

Inneklimadagen 2014 er et samarbeid mellom Astma-og Allergiforbundet (NAAF), Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB),
Direktoratet for Byggkvalitet(DIBK), Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) og Helsedirektoratet

Tid: 30. oktober 2014 kl. 09.00-16.00
Sted: Auditoriet i Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2, Oslo

Ingen deltakeravgift. Lunsj inkludert.
Begrenset antall plasser.
Frist for påmelding: 12. oktober 2014

Program og påmelding her
» Se alle seminarer
Nye filmer
Raymond Johansen ønsker VVS-dagene lykke tilNikolai AstrupStatsbygg trenger deg
Tord Lien sier at VVS-bransjen er viktigLars Jåstad i Ventistål, Inneluftens baronTa med kilnkekule
I campingstolen: Geir Andersen, Drammen Eiendom Avdelingsleder Sverre Knudsen i GK Norsk Wavin - Montering av Q Bic enebolig pakke
Aktuelle leverandører
Nilan - 106x90
Aardal - 106x60
Vaillant - 106x60
Variant - 106x60
Smått & Stort
Produktnyheter
Nye byggeprosjekter
Aktuelle leverandører
Ahlsell - 106x60
Waterguard