Utdanningstilbudet skal gjøre det mulig for flyktninger med realfags- og teknologiutdanning å få bruke egen kompetanse.(Illustrasjonsbilde). Foto: Yina Chan

HiOA og NTNU søker praksis til ingeniør-flyktninger

Studentene til studiet har en godkjent utdanning på nivå med minimum en norsk bachelorgrad:

0

HiOA og NTNU har utviklet et kompletterende utdanningstilbud for flyktninger med realfags- eller teknologiutdanning med praksis i bedrifter.

Tilbudet er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og målet er å øke muligheten for flyktninger fra land utenfor EU/EØS til å utøve sin profesjon i Norge.

Det første kullet studenter starter januar 2018
Utdanningen er på 60 studiepoeng, og studentene vil i løpet av et studieår få styrket sine norskkunnskaper, lære om norsk arbeidsliv og hvordan det er å være ingeniør i Norge.

Praksisrettet utdanning
De får oppdatert og målrettet undervisning innen IKT, undervisningsemner knyttet til sin fagkompetanse og praksis i bedrift.

Kunnskapsministeren sier at målet er å få folk raskere ut i arbeid. Det er viktig for flyktningene å få bruke egen kompetanse.

HiOA mener det er spesielt viktig å knytte utdanningen til praksis i arbeidslivet. For den enkelte flyktning er dette en åpenbar mulighet til å få vise fram sin kompetanse, og bedriften får ønsket kompetanse og innsikt.

Studentene som tas opp til dette studiet har en godkjent utdanning på nivå med minimum en norsk bachelorgrad.

HiOA vil ha kontakt med bedrifter
Mange av flyktningene har med seg lang yrkeserfaring fra sitt hjemland. Sammen med styrket norskopplæring og samfunnsforståelse kan disse være en god investering for en bedrift.

HiOA ønsker å komme i kontakt med bedrifter som vil være med å ta dette samfunnsansvaret, som ser flyktningene som en mulighet, og som er villige til å investere i disse menneskene.

Høgskolen stiller opp med nettverk og mentorveiledning.
Kompletterende utdanningstilbud for flyktninger med realfags- eller teknologiutdanning

Bedrifter som er interessert i dette kan ta kontakt med seniorrådgiver Hanne Heiervang, hanne.heiervang@hioa.no