Illustrasjon: Ensjøhøyden

Fortsatt høy igangsetting av nye boliger 

Ligger 6 % over fjoråret:

0

– Vi har et høyt nivå både på salg og igangsetting, og vi opplever nå et boligmarked i balanse når vi ser Norge under ett, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

-Igangsetting av nye boliger hittil i år ligger 6 % over fjoråret. Igangsetting av småhus og leiligheter ligger hhv. 23 % og 11 % over fjoråret, mens eneboligigangsettingen ligger 12 % under, sier Per Jæger.

– De 12 siste månedene er det igangsatt 32 077 boliger, fortsetter han. Vi ser at både salg og igangsetting i 2. kvartal 2017 går ned fra de rekordhøye nivåer vi hadde i 2. kvartal 2016, sier Jæger. Nedgang i salget sammenlignet med samme kvartal i fjor er på 25 %. Det ble igangsatt 13 % færre boliger i 2. kvartal 2017 enn samme kvartal i fjor.

Hittil i år ligger salget 13 % under fjoråret. Salget av småhus øker med 25 % sammenlignet med samme periode i 2016, mens salget av leiligheter og eneboliger ligger hhv. 25 % og 10 % under fjoråret.