En svært fornøyd og sentral gjeng under den høytidlige vitnemålutdelingen ved Fagskolen Oslo Akershus sist torsdag. Fra venstre: Mats Eriksson, VKE, Oddgeir Tobiassen,Rørentreprenørene Norge, Jan-Erik Henriksen og Roy-Anstensen, Fagskolen Oslo Akershus.

-Fagskolene og fagskoleingeniørene går en lys fremtid i møte

Utdeling av KEM-vitnemål ved Fagskolen Oslo Akershus:

0

-Med den nye Stortingsmeldingen som har kommet og med de tilbakemeldingene vi får fra bransjen, vil Fagskolen gå en lys fremtid i møte, sier KEM-koordinator ved Fagskolen Oslo Akershus, Jan-Erik Henriksen.
Torsdag kveld var det høytidelig vitnemålutdeling ved Fagskolen og der ble nettopp Fagskolens betydning nevnt ved flere anledninger.

-Opp mot de bransjene jeg jobber med, så får vi gode tilbakemeldinger fra mange hold. Bransjene mener at Fagskolen har en stor betydning, sier Henriksen.

Rørentreprenørene Norge og VKE som i sin tid var med på å starte KEM-studiet tilbake i 2003, med ildsjelene Ole Larmerud og Mats Eriksson som tilretteleggere, støtter opp om fagskolen mer en noen gang.

Det understreket en engasjert Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, under utdelingen torsdag kveld. Han fortalte hvorfor Rørentreprenørene engasjerer seg som de gjør i fagskoleutdanningen.

– Det er viktig å gi innspill til skolene om hva bransjene trenger, og hvilken kompetanse fagskoleingeniøren bør ha. Rørentreprenørene og VKE kjenner bransjene og næringslivet, og burde ha de beste forutsetningene til å avdekke behovet. Samarbeidet med fagskolene og fagskolelærerne er berikende, og er særdeles viktig med tanke på å bidra som «brobygger» mellom næringslivet, skolene og faglærerne, sier Tobiassen

Behovfor fagskoleingeniører
Tobiassen mener det antatte årlige behovet for fagskoleingeniører ligger i overkant av 200.

– Siden det er mange «godt voksne» i bransjene, og samt økningen i antall tekniske installasjoner i bygg, vil nok behovet i det nærmeste komme opp i 300 per år. I dag begynner mange av de uteksaminerte fagskoleingeniørene hos rådgiverfirmaer, leverandører og i det offentlige. Hvis den trenden fortsetter vil behovet for entreprenørleddet være enda større i fremtiden, sier Tobiassen.

Fagskoleingeniørene er bransjenes redning
Mats Eriksson i VKE var også klar på fagskolens og KEM-studiets betydning for bransjene og at det dekker et helt nødvendig behov.
– Jeg var med på å starte dette kurset – studiet i 2003, og har et tett forhold til denne utdanningen. Vi ser i dag at når det gjelder ventilasjonsmontører klarer man ikke å tilfredsstille behovet som kreves, sier Eriksson.
– Det kommer nye energikrav i 2020 hvor man setter grensene til nesten nullernerginivå.
Skal vi klare det må vi begynne å jobbe på en annen måte. Kravene blir stadig skjerpet til godt inneklima, energibehov og byggene skal ha liten miljøpåvirkning. Skal vi få til dette, er fagskoleingeniørene bransjens redning, understreket Eriksson i sin tale.

Kritikk forstummer
Den nye Stortingsmeldingen vil blant annet gi Fagskolens elever de samme studiepoengene som man får ved andre høyskoler. Det vil gjøre skolen enda mer populær og kritikken fra andre fagmiljøer vil etter hvert forstumme.

-Stortingsmeldingen er ikke vedtatt ennå, men alle signaler peker i den retning at meldingen vil bli vedtatt. Det vil gi Fagskolen et ytterligere løft, mener KEM-koordinatoren ved Fagskolen Oslo Akershus.

Høyt faglig nivå
-Hvordan var for øvrig kunnskapsnivået og alderssammensetningen på kullet som fikk vitnemål torsdag?

-Det var variert, men godt. Noen har vært i faget lenge, mens andre er yngre og har ikke samme erfaring. På slike kveldsstudier er alderen høye høyere siden det skal kombineres med annen jobb. Når skoleåra er unnagjort er alle oppe på et høyt faglig nivå. Det er imponerende hva elevene får til med jobb og familie i tillegg til studier.

-Og nå økes studietiden fra tre og et halvt år til fire år. Det blir bra?

-Ja, de kullene som er i gang hos nå startet i august i fjor og de skal gjennom fire års studier. Det vil fungere fint og være bra for elevene, fastslår Jan-Erik Henriksen.