I Rogaland har nedgangen snudd til en forsiktig oppgang på 0,9 prosent. Illustrasjonsfoto.

Byggeveksten fortsetter å øke, også for VVS

Bedring i Rogaland

0

Elektrisk installasjon, VVS og annet installasjonsarbeid viser en økning på 8,8 prosent i siste termin i 2016, sammenlignet med samme periode 2015, viser siste tall fra SSB. Oppføring av bygninger de to siste månedene i fjor var på hele 34,4 milliarder kroner.

Byggeveksten: Den totale omsetningen for virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen i 2016 var 437,3 milliarder kroner – 23,5 milliarder mer enn året før. Dette tilsvarer en vekst fra 2015 på 5,7 prosent viser tall fra statistikken.

Omsetningsveksten i bygg og anlegg har vært stabil de siste fire årene med en årlig vekst mellom 5,0 og 6,8 prosent. Siden bunnivået i 2010 har den årlige omsetningen økt med 161,7 milliarder kroner, som tilsvarer en vekst på 58,7 prosent.
Oppføring av bygninger de to siste månedene i fjor var på hele 34,4 milliarder kroner.

Aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen i Rogaland var preget av nedgang siste halvdel av 2015. Men nå har det snudd, og omsetningen i dette fylket i 6. termin 2016 viser en forsiktig økning med en endring på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Figuren under viser at omsetningsveksten i bygg og anlegg har vært stabil de siste fire årene med en årlig vekst mellom 5,0 og 6,8 prosent. Siden bunnivået i 2010 har den årlige omsetningen økt med 161,7 milliarder kroner, som tilsvarer en vekst på 58,7 prosent.