Boligprodusentene med adm.direktør Per Jæger.

Boligprodusentene lanserer ny boligstatistikk på fylkesnivå

Boligprodusentenes Forening videreutvikler Boligbarometeret og lanserer i dag en indeksbasert statistikk for salg og igangsetting av nye boliger på fylkesnivå. Denne statistikken vil bli oppdatert på kvartalsbasis.

0

Boligbarometeret er bransjestatistikk som viser salg- og igangsetting av nye boliger i Norge. Statistikken utgis av Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret og blir publisert månedlig.

Hver måned innhentes det tall fra i underkant av 1 000 bedrifter over hele landet. Vi har hentet inn data på månedsbasis siden 2010, mens vi har kvartals-tall fra 1999. Boligbyggingen fordeles på eneboliger, småhus og leiligheter.

På grunn av etterspørsel etter flere tall på på fylkesnivå lanserer vi i dag en indeksbasert statistikk som viser salg- og igangsetting de siste 12 måneder på kvartalsbasis. 4. kvartal 2010 = indeks 100.

I tillegg viser vi en indeks for igangsetting pr. fylke pr kvartal i forhold til et beregnet boligbehov. Prognosesenteret har beregnet et boligbehov på fylkesnivå med følgende forutsetninger:
•MMMM alternativet til SSB er lagt til grunn for befolkningsframskrivingene
•Igangsettingen er en gjennomsnittlig årlig igangsetting i perioden 2016-2025
•Det er lagt inn et årlig sanering på 5 000 boliger som er fordelt på kommunenes %-vise andel av den totale boligmassen