Jens Løvås er ansatt som avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Oslo og administrerende direktør i Rørentreprenørenes Felleskontor. Foto.privat

Arvtageren etter Anders Larmerud er på plass

Jens Løvås er ansatt som avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge – Oslo og administrerende direktør i Rørentreprenørenes Felleskontor, da Anders Larmerud går av med pensjon til sommeren.

0

Etter en omfattende prosess med flere intervjurunder og kvalitetssikring av aktuelle kandidater har rådet i Rørentreprenørenes Felleskontor gitt den viktige rollen til Løvås, skriver Rørentreprenørene Norge på sine hjemmesider.

I dag jobber Løvås som teknisk konsulent i Rørentreprenørenes Felleskontor, der hans arbeidsoppgaver har vært opplæring og undervisning, arbeidsgivers representant ved akkordmåling osv. 

Hva gjelder utdanning har den nye avdelingslederen Mesterbrev, Teknisk Fagskole, VVS-teknikk, Instruktør Fagopplæring, Instruktør Våtromskurs, Pedagogikk, Masterstudie ledelse og kurs i energiomlegging.

Løvås tiltrer stillingen 1. august i år.