– 21 medlemsbedrifter med høy aktivitet

NRL i Vestfold

0

Hun forteller til VVSforum at NRL Vestfold har 21 medlemsbedrifter. Alle de store er med,  og selvfølgelig flere mindre. Dette er bedrifter som nå står på i flere store prosjekter.

-Eksempelvis, Nøtterøy har 20 000 innbyggere. Her er det bygget stort helsesenter og et ruskollektiv, samt et stort bo- og behandlingssenter. Og på toppen av dette er det bygget en helt ny skole til 680 millioner kroner.

-Re kommune har nå innspurten på et helsehus hvor rørentreprisen er på 25 millioner kroner.

-Videre bygges det mange store sosiale bygg i Vestfold, og en enorm leilighetsutbygging. Ny ungdomsskole og ny barneskole skal bygges i Tønsberg.

Hun viser til at det er estimert stor innflytting til Tønsberg, Nøtterøy og andre kommuner i området.

-Vi ser en trend at folk ikke er så stedbundne, folk er uavhengig av grenser, og holder seg ikke kun lokalt lenger, slik det var mer vanlig tidligere, sier hun.

I denne høye aktiviteten mener hun at NRL har et godt og tett samarbeid bedriftene, ikke minst med å sørge for at rørleggerbransjen sikrer seg gode – og mange nok fagfolk .

– Et marked som trenger mye fagfolk, gir vel oppvekst av nye bedrifter, og potensielle NRL-medlemmer?

-Det er noen flere bedrifter i Vestfold vi gjerne skulle sett var medlemmer i NRL. Men så er det noen vi ikke vil ha med i foreningen.

-Hva går det på, at noen ikke er velkomne?

-Det går på seriøsitet. Eller kanskje en bedrift som nettopp har startet. Generelt må det vises til ett års drift og at bedriften har fått sentral godkjenning klasse 2. Men vi vurderer hvert enkelt tilfelle og har ingen faste regler. Bransjen i sin helhet har gitt større rom for fleksibel vurdering. Hvis vi skjønner at det er en seriøs rørlegger som vil starte en ny bedrift, så er det rom for at vi gir grønt lys for medlemskap.

-Hva mener du med useriøse?

-Om at de følger ikke lovverket, om at de ikke har utdannelse i det faget de jobber, om at de ikke har papirene i orden. Kanskje de har en historie som ikke er helt grei. Da vil vi ikke ha dem som medlemmer i NRL, fastslår Elin Moer Brænne som selv er utdannet rørleggermester.

Hun legger til at det ikke har skjedd i Vestfold at bedrifter er blitt kastet ut av NRL av en eller annen grunn som foreningen ikke aksepterer.

-Hvis en kunde klager, tar rørleggeren tak i saker selv og ordner opp. Men det skjer at medlemmer kommer til meg. Da trår jeg til og tar klagen over bordet med begge parter. Kanskje klagen går på pris, så da må vi finne frem til den rette balansen.

-Men vi har noen ikkemedlemmer i markedet som ikke gidder å følge opp klager fra kunder, påker hun.

Hun forteller at hennes rolle også er å være veileder for kommunen når det gjelder gjeldende regelverk.

-Kommunes folk vet ikke alt om regelverk. Derfor har vi en jobb å gjøre med å følge opp kommunene.

-Vi kurser medlemmene mye, med bistand fra NRL, slik som kalkulering, kvalitetssikring (KS), webløsningskurs, våtromskurs, bas-kurs, prosjektledelse osv.

-Noen kurs blir det ikke noe av, fordi det er for få påmeldte. Dette er synd, fordi bedriftene ønsker kurs. Da må de også stille opp når vi arrangerer disse, fastslår Moer Brænne.

Andre oppgaver NRLs avdeling i Vestfold gjør er å være et serviceledd mot bedriftene som til tider trenger innleie. Hun mener at bedriftene er flinke til å samarbeide, de leier av hverandre, og noen ringer NRL og spør om de har jobb til en rørlegger. Eller at noen har behov for mer faglig arbeidskraft i en gitt situasjon.

-Sånn sett er vi en slags ”mannskapsbank”, sier Elin Moer Brænne.