Illustrasjon av Kjørbo som er et nullutslipps pilotprosjekt.

Er nullutslippsbygg fortsatt viktig?

ZEB-konferansen som går av stabelen den 4.september i Trondheim skal belyse spørsmålet og se på mulighetene. Resultater etter halvgått løp presenteres, med fokus på tekniske løsninger, brukerperspektiv og miljømessige gevinster.

0

Konferansier Kim Robert Lisø fra Skanska Teknikk vil presentere en rekke spennende temaer og innlegg under arrangementet. Blant dem finner vi Nils Røkke (SINTEF), Einar Wilhelmsen (ZERO), Tor Helge Dokka (Skanska), Mark Zimmermann (EMPA) osv. Powerhouse-prosjektet Kjørbo i Sandvika vil også presenteres.

Annet innhold som behøring blir belyst er:
Er ZEB gjennomførbart? Hva er utfordringene?
Technologies for Future Plus-Energy-Buildings
Oppgradering av eksisterende boliger til ZEB
Kjørbo – et nullutslipps pilotprosjekt
Om trender for solceller
Prinsipper for å redusere varmetap i vegg og bunden energi
Nye vindusløsninger/fasadeløsninger for ZEB
Hvordan forenkle styringssystemene?
God drift krever intelligente verktøy
ZEB som driver for redusert CO2 i bygningskroppen

Program finner du her
Konferansen går av stabelen på Britannia Hotel i Trondheim 4. september.

Påmelding til konferansen kan du gjøre her