På bildet ser vi teknisk driftsleder Knut Bjerke og Driftsleder Inger C. Bagle foran et av avfuktingsaggregatene.

Energisparing og drift i høysetet

09.05.08:Risenga Svømmehall åpnet 2.september i 2006 og har vært en stor suksess siden åpningsdagen. Asker Kommune prosjekterte dette anlegget i mange år, og har bevisst lagt seg på et høyt nivå på alle tekniske installasjoner. Innbyggerne i kommunen kan nå glede seg over et topp moderne bad med mange fasiliteter.

0

Svømmeanlegget består av et hovedbasseng på 25 x 14.5 m som holder 26ËšC til 28ËšC avhengig av hvilken svømmegruppe som bruker hallen. Terapibassenget måler 12.5 x 12.5 m og holder 34ËšC og brukes mye til svømmetrening for barn. Barnebassenget på ca. 45m2 er bare 30 cm dypt og holder også 34ËšC.
Bølgebassenget med strømkanal holder 28ËšC. Boblebadet holder 38ËšC. Kaldkulpen holder 8ËšC og har et eget renseanlegg. I tillegg er det 2 store vannrutsjebaner.

Med en luftmengdene på 100.000 m3 /h ventileres den store svømmehallen på en meget tilfredsstillende måte, hvor klimaet holdes stabilt og kaldras fra de store vindusflatene elimineres.

Minimalt energiforbruk.
Det var en bevisst byggekomité som fokuserte på å velge energisparende løsninger både for ventilasjon og vannbehandling. For ventilasjonen av svømmehallen er det installert 4 store avfuktingsaggregater av typen Thermocond 37-seien, hver på 25.000 m3/h.

Aggregatene har innebygget asym-metriske varmevekslere i korrosjons-bestandig plast som kombinert med en optimalisert varmepumpe gir et svært lavt energiforbruk. Strømforbruket ligger på ca. 160 watt pr. liter avfuktet vannmengde.

Avfuktingen reguleres nøyaktig.
Avfuktingen reguleres på en helt ny måte ved at man måler differansen i luftens vanninnhold mellom tilluften og avtrekksluften.På denne måten blir fordampningen kontinuerlig målt og avfuktingen blir mer presis. Dette fører igjen til ett lavere energiforbruk.

Tribuneventilasjon
Ett av de 4 aggregatene kan sjaltes om via SD-anlegget til å tilføre kaldere luft til tribunene. Denne funksjonen benyttes med fordel ved store arrangementer med publikum på tribunen.

Modem gir sikkerhet
Ved hjelp av modem er det mulig å styre og fjernovervåke aggregatene fra leverandøren Menerga AS.
Dette gir enklere og billigere service for byggherren. 


Teamleder Amir M. Dinparwar, Inger og Servicemedarbeider Kasra Khazaei


Driftsleder Inger C. Bagle og teknisk driftsleder Knut Bjerke sier seg meget fornøyd med driften av svømmehallen som er Asker Kommunes «flaggskip» når det gjelder svømmehallstilbud.