Hans Martin Mathisen, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU har jobbet med funksjonskrav til ventilasjonsløsninger i ZEB-bygget i Trondheim. Han forteller at man her skal prøve ut og sammenligne ulike fleksible løsninger som kan driftes på ulikt vis. Dette skal bidra til at kravene i både ZEB COM og TEK 17 tilfredsstilles. ZEB COM betyr at byggets fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslipp fra bygging, drift og produksjon av byggematerialer. De generelle kravene til ventilasjonsanlegget er at energieffektivitet for viftedrift er SFP <1 kW/m3/s ved prosjekterte luftmengder. Varmegjenvinner skal ha årsvirkningsgrad på minimum 80%, og at det er installert roterende varmegjenvinner. To ventilasjonsaggregater er plassert på plan 4 som i sum gir en luftmengde på ca 15 000 m3/h. – I bygget er det installert mekanisk ventilasjon, med tilluftstemperatur på 19°C i hele bygget, sier Mathisen, og legger til at dette er dimensjonert etter TEK17, det vil si 26 m3/h/person og 2,5 m3/h/m2 gulvflate. – Kjølebehov ut over det den mekaniske ventilasjonen kan dekkes med naturlig ventilasjon gjennom motorstyrte eller manuelle vinduer. – Forutsetningen er at det skal være brukt lavemitterende materialer i hele bygningen, det vil si materialer med ingen eller lav avgassing som kan påvirke innemiljø og folks helse. Noen konsekvenser av kravene, påpeker han, er et SFP <1 kW/m3/s, behovsstyrt ventilasjon, lavest mulig ventilasjonsluftmengder og kortest mulig kanalstrekk for å redusere materialbruk. Også å bruke deler av bygningen til luftføring, slik som korridorer og trappesjakter som avtrekkskanaler. Færrest mulig komponenter og få VAV-spjeld er også en del av dette bildet. Det må også til høyest mulig virkningsgrad på gjenvinnere, og ingen mekanisk kjøling, sier Mathisen.
Blant annet korridorer og trappesjakter fungerer som avtrekkskanaler i ZEB-bygget. Foto: Lindbak
Hans Martin Mathisen forklarer hvordan styringen av luftmengden gjennom ventilasjonssystemet tar utgangspunkt i temperatur og karbondioksid – CO2. Les resten av saken på ITB Aktuelt.no. Klikk her