VVSforum har kjennskap til at 96,4 % av aksjonærene besluttet å selge sine aksjer til Mestergruppen. 16 medlemsbedrifter har takket nei til ny kjedemedlemsavtale.

Aksjeprisen vil ligge litt i underkant av 80,- kroner pr aksje. Transaksjonsdato og endelig pris vil bli gitt etter at Konkurransetilsynet har godkjent kjøpet.

– Vi er glade for at VVS Norge nå blir en del av Mestergruppen. Vi passer godt sammen. Vi har lik kultur, tuftet på medlemsbedrifter med høy fagkompetanse og stolthet til faget. Begge er opptatt av å utvikle sterke merkevarer og kjedekonsepter som medlemmene bruker til å vinne i sine lokalmarkeder. Med VVS Norge får vi tilført et nytt fag som vi mangler i vår verdikjede, noe som gjør at vi kan tilby enda bedre produkter og tjenester til våre kunder innen nybygging, rehabilitering, ombygg og tilbygg av boliger og fritidsboliger, sier Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen.

Mestergruppen utgjør i dag en sterk konstellasjon med ca. 1000 medlemsbedrifter som er tilknyttet ulike kjeder innen byggevare, overflate og husbygging i konsernet. Med VVS Norge vil Mestergruppen bli tilført ytterligere ca. 200 medlemsbedrifter.

– Store endringer i markedene og tøff konkurranse gir klare fordeler til de som kan tilby helhetlige løsninger og sikre høy produktivitet på byggeplass gjennom samordnede digitale verktøy og logistikk. Med VVS Norge på laget vil vi sammen kunne utvikle mer fremtidsrettede løsninger som vil komme både medlemmene og kundene til gode, sier Sandvik.

Klar for videre vekst
Administrerende direktør i VVS Norge, Thorbjørn Theie, ser frem til å bli en del av Mestergruppen.

– Dette er en meget god og riktig løsning for oss. VVS Norge ble etablert for å øke lønnsomheten og konkurransekraften til norske rørleggerbedrifter. De siste årene har medlemsbedriftene i VVS Norge levert gode resultater, og jeg er imponert over alt vi har fått til sammen. Nå er vi klare for videre vekst og gleder oss til å få Mestergruppen som nye eiere. De har en ambisiøs visjon for fremtiden og vi ønsker å bli med på denne utviklingen, sier Theie.

Totalt er omsetningen til VVS Norges medlemsbedrifter er på ca. 4,7 milliarder kroner.