Byggenæringens Landsforening.jpg

Arbeidsgiver: Byggenæringens Landsforening (BNL)
Stillingstittel: Seniorrådgiver BNL - (engasjement)
Søknadsfrist: 23.05.2022

Ansettelsesform: Engasjement

Bli kjent med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Vil du være med å styrke håndverksbransjens posisjon ved å sikre gjennomslag i saker som er viktige for medlemsbedriftene? Du vil fungere som en samlende faktor for bransjeforeningene innen bygghåndverk, og jobbe med saker som er viktige for håndverksbedriftene i BNL.

Arbeidsoppgaver:

* Styrke håndverksbransjens posisjon ved å sikre gjennomslag
  i prioriterte saker
* Tilrettelegge for, forankre og sikre gjennomføring av gode prosesser  
* Utarbeide faktabaserte og solide saksunderlag 
* Sekretariat for Håndverksforum
* Koordinering av felles aktiviteter og arrangementer på tvers av
  bransjeforeningene  

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

* God forståelse for og innsikt i politiske prosesser og organisasjonsarbeid
* Kjennskap til byggenæringen generelt, og håndverksbransjen spesielt
* Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
* Erfaring med samarbeid på tvers av faglige og administrative enheter
* Relevant høyere utdanning 
* Lang og relevant erfaring, og annen utdanning, kan kompensere for
  utdanningskravet, gjerne erfaring fra håndverksbransjen

Personlige egenskaper:

* Målrettet og strukturert – holder oversikt og sikrer fremdrift
* God lagspiller som vektlegger dialog og forankring i prosesser
* Selvstendig og tar initiativ  
* Strategisk og løsningsorientert 
* Stor gjennomføringsevne og motiveres av resultater

BNL tilbyr: 

* Hyggelig og fagsterkt arbeidsmiljø, med gode kolleger og variert
   bakgrunn
* Faglige og personlige utviklingsmuligheter
* Stor kontaktflate – både internt og eksternt
* Konkurransedyktige betingelser
* Sentrale og moderne lokaler i Næringslivets Hus på Majorstua.

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Nina Solli
Stillingstittel: Administrerende direktør
Mobil: 976 62 773

Kontaktperson: Ane Dyrnes
Stillingstittel: Bransjedirektør
Mobil: 950 26 055

Søk her!

Om arbeidsgiveren:
Byggenæringens Landsforening (BNL) er den største nærings- og arbeidsgiverpolitiske organisasjonen for bedrifter i byggenæringen i Norge, og en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). BNL er en paraplyorganisasjon for 14 bransjer som har over 3300 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 67500 ansatte. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere, boligbyggere og entreprenører. BNL jobber blant annet med å sikre konkurransekraft og fornuftig lønnsdannelse, sikre en bærekraftig og seriøs næring med god kompetanse, gode og stabile rammebetingelser, samt konkurranse på like vilkår.